Skład Jury

 

Anna Borucka-Szotkowska

Etnomuzykolog – Polskie Radio, Radiowe Centrum Kultury Ludowej

Prof. Piotr Dahlig

Etnomuzykolog – Uniwersytet Warszawski

Benedykt Kafel

Etnograf – Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, członek Rady Naukowej STL

Waldemar Majcher

 

Dr hab. Joanna Minksztym

Prezes Stowarzyszenia Twórców Ludowych

 

Etnolog, muzealnik – Muzeum Etnograficzne w Poznaniu

Alicja Mironiuk Nikolska

 Etnograf – Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

Dr Elżbieta Oficjalska

Etnograf – Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Prof. Violetta Wróblewska

Folklorystka, badaczka literatury ludowej - 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dorota Ząbkowska

 

Etnograf –  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego