Komisja Nagrody im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej"

Anna Borucka-Szotkowska

Etnomuzykolog - Polskie Radio, Radiowe Centrum Kultury Ludowej

Prof. Piotr Dahlig

Etnomuzykolog – Uniwersytet Warszawski

Benedykt Kafel

Etnograf – Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, członek Rady Naukowej STL

Waldemar Majcher

Prezes Stowarzyszenia Twórców Ludowych

dr hab. Joanna Minksztym

Etnograf, etnolog – Muzeum Etnograficzne Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu

Alicja Mironiuk Nikolska

Etnograf - Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

Elżbieta Oficjalska

Etnograf – Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

prof. Violetta Wróblewska

Folklorystka, badaczka literatury ludowej - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dorota Ząbkowska

Etnograf - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego