Kontakt

Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu
ul. Szydłowiecka 30, 26-600 Radom
tel.: 48 332-92-81
e-mail: muzeumwsi@muzeum-radom.pl

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu
Al. Jana Pawła II/11, 26-400 Przysucha
tel.: 48 675-22-48  lub 697 697 285
e-mail: muzeumok@muzeum-radom.pl


Redakcja biogramów:


Red. M.P. - Marian Pokropek
Red. K.M. – Katarzyna Markiewicz
Red. A. Z.-W. – Agnieszka Zarychta-Wójcicka
Red. J.D. - Justyna Dąbrowska
Red. T.D. – Tomasz Dzikowski
Red. M. K. - Małgorzata Kwarcińska
Red. M. Sz. - Magdalena Szejgiec