Powiększ
Powiększ zdjęcie

Julia Okoń

Rok przyznania nagrody:
2009

Kategoria:
Kategoria I. Twórczość plastyczna, zdobnictwo, rękodzieło i rzemiosło ludowe, folklor muzyczno-taneczny

Dziedzina:
Muzyka. Śpiewaczka

Region:
Lubelskie, powiat biłgorajski, Ruda Solska

Urodziła się w 1925 r. w Majdanie Starym, gm. Biłgoraj.  Ukończyła pięć klas szkoły podstawowej. Po wyjściu za mąż zamieszkała w Rudzie Solskiej, w rodzinnej wsi męża. Wspólnie prowadzili dwunastohektarowe gospodarstwo rolne. Wychowali cztery córki.

Już jako kilkunastoletnia dziewczyna śpiewała w chórze kościelnym w Majdanie. Po wyjściu za mąż nadał rozwijała swoje zainteresowania muzyką, śpiewem i tradycyjną obrzędowością działając w Zespole Śpiewaczym, zorganizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich w Rudzie Solskiej.

Julia Okoń należy do grupy najbardziej aktywnych członkiń zespołu i o najdłuższym stażu. Wykazała duże zaangażowanie w tworzeniu jego repertuaru. Na program Zespołu składają się pieśni, przyśpiewki, tańce oraz widowiska oparte na ludowych wierzeniach, obrzędach i zwyczajach Ziemi Biłgorajskiej. Julia Okoń współtworzyła inscenizacje w zakresie wykonawczym (śpiew i taniec) oraz gromadzenia repertuaru pieśni i tańców, opracowania scenariuszy widowisk („Obieraczki” „Potańcówka”, „Od sokoła do anioła”, „Kolęda” i „Wiedzmy”). Zespół Obrzędowy z Rudy Solnej w 1996 r. otrzymał Nagrodę im. Oskara Kolberga.

Julia Okoń współpracowała z zespołem, jednak znana była również jako doskonała śpiewaczka solistka o bogatym repertuarze i dorobku artystycznym. Wykonywała pieśni weselne, sieroce, pasterskie, ballady, kolędy i pieśni religijne. Jej pierwszy znaczący występ, uhonorowany nagrodą, odbył się w 1990 r. podczas Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Po raz kolejny wystąpiła w Kazimierzu w 2003 r. i ponownie w kategorii solistów zajęła pierwsze miejsce. W 2008 r. zdobyła „Basztę” - nagrodę główną festiwalu. Działalność artystyczna Julii Okoń udokumentowana została w postaci nagrania płytowego, wydanego w 2003 r., pod patronatem Fundacji Kresy 2000, z funduszy Gminy Biłgoraj.

Szczególną formą działalności Julii Okoń na rzecz zachowania tradycji regionu biłgorajskiego, jest jej udział w kolejnych edycjach konkursu „Nasze kulinarne dziedzictwo”, w którym dwukrotnie otrzymała I nagrodę, za potrawy przygotowane według starych biłgorajskich receptur.

/red.K.M./

 

http://www.muzykaroztocza.pl/muzyka/40/name/Julia+Oko%C5%84.html