Powiększ
Powiększ zdjęcie

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie"

Rok przyznania nagrody:
2014

Kategoria:
Kategoria IV. Zespoły folklorystyczne

Dziedzina:
Taniec. Muzyka. Śpiew

Region:
Łódzkie, Łowickie, Boczki Chełmońskie

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie” od 40 lat kultywuje i promuje folklor ziemi łowickiej. Zespół powstał w 1974 r. przy ochotniczej Straży Pożarnej w Boczkach k/Łowicza. Wyłonił się z grupy młodzieży przygotowującej dożynki gminne. Podczas pierwszego występu, w  l975 r. zaprezentowano inscenizację „Wesela łowickiego”, która weszła do stałego repertuaru i jest wystawiana do dzisiaj. Zespół działał pod patronatem różnych instytucji lokalnych i wojewódzkich, a od l998 r. do dzisiaj w ramach organizacyjnych Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocierzewie Południowym, w powiecie łowickim. Obecnie Zespół „Boczki Chełmońskie” liczy około 70 osób - są to mieszkańcy okolicznych wsi z gminy Kocierzew (wszyscy członkowie zespołu pochodzą z terenu powiatu łowickiego). Z tego regionu wywodzą się również: członkowie kapeli i jej kierownik Daniel Boczek oraz instruktor zespołu Stanisław Wróbel. Istotnym walorem zespołu jest międzypokoleniowy przekaz regionalnych tradycji muzycznych. Kolejne generacje poznają łowicką kulturę, rozwijają swoje zainteresowania regionalną muzyką, tańcem, sztuką ludową, zwyczajami i obrzędowością i gwarą. Zespół „Boczki Chełmońskie” ma w swoim repertuarze wyłącznie lokalne zwyczaje i obrzędy łowickie, pieśni i muzykę.

 

Zespół występuje w autentycznych strojach łowickich z podregionu kocierzewskiego, które wykonane zostały z wielką starannością przez najlepsze twórczynie ludowe z terenu gminy.

„Boczki Chełmońskie” szczycą się licznymi nagrodami zdobywanymi w konkursach i na festiwalach folklorystycznych, regionalnych (m. in. Biennale Folkloru, w latach 1983-1980,  Konkurs Kapel i Muzykantów Ludowych „Klejnasowe Granie” 1998 r., Festiwal Folkloru i Sztuki Ludowej „Tradycje” 1999-2003) i ogólnopolskich (np. Ogólnopolskie Spotkanie Zespołów Tańca Ludowego, Płock 1996, Międzywojewódzki Przegląd Kapel Ludowych, Bedlno 2001, Ogólnopolski Przegląd Obrzędów Weselnych, Kadzidło 2003-2004, Ogólnopolski Festiwal Zespołów Folklorystycznych ,,O Kujawski Wianek”, Włocławek 2012, Ogólnopolski Festiwal Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej w Kielcach w 2013 r.).

Zespół wielokrotnie występował zagranicą: w Bułgarii, Białorusi, Austrii, Francji.

 

Działalność zespołu „Boczki Chełmońskie” została udokumentowana w postaci licznych nagrań filmowych, audycji radiowych i telewizyjnych: m.in. do serii „Tańce Polskie” nagranie „Dyngusiarzy”, w 1990 r., do filmu „Oberek” w reż. A. Arnold w 1996 r. oraz film „Wesele Łowickie” z okazji Roku Reymontowskiego, w 2000 r.