Powiększ
Powiększ zdjęcie

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Opocznianka” z Opoczna

Rok przyznania nagrody:
1975

Kategoria:
Kategoria IV. Zespoły folklorystyczne

Dziedzina:
Taniec. Muzyka. Śpiew

Region:
Łódzkie, Opoczno

Założony w latach 50-tych przy Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego ,,CPLiA” w Opocznie. Zespół liczył około 25 osób z kapelą, w skład której wchodziły skrzypce, basy, harmonia, bębenek. Dysponował kilkoma zestawami strojów ludowych wykonanych w Spółdzielni w oparciu o autentyczne tkaniny pozyskane jeszcze w regionie opoczyńskim. W swoim repertuarze posiadał wiele pieśni, przyśpiewek, tańców i krótkich scenek obrzędowych z regionu opoczyńskiego. Najbardziej charakterystycznymi tańcami tego zespołu były żywiołowe oberki, polki, tramblanki, mazurki, „krzyżak”, ,,kowal”, ,,miotlarz” i in. Wiele tańców urozmaiconych było przyśpiewkami wesołymi, dowcipnymi, satyrycznymi, niekiedy uaktualnianymi bezpośrednio podczas występów. W programie zespołu były także pieśni liryczne, balladowe, patriotyczne i obrzędowe. Z pieśni obrzędowych najliczniejszą grupę stanowiły pieśni weselne i dożynkowe. Ich układ i sposób prezentowania nawiązywał do akcji wymienionych obrzędów.

,,Opocznianka” należała do bardziej znanych zespołów folklorystycznych w Polsce. Uczestniczyła we wszystkich prawie imprezach organizowanych pod patronatem Cepelii - w Cepeliadach w Warszawie i w innych miastach Polski, w Przeglądach Zespołów Cepeliowskich w Krakowie, a także w krajowych i zagranicznych festiwalach folklorystycznych, m.in. w Niemczech, Jugosławii, Szwecji, Czechosłowacji, Holandii, Belgii, Francji. Zespół był wielokrotnie nagrywany przez Polskie Radio i TV, posiada nagrania archiwalne. Otrzymał liczne nagrody, wyróżnienia, medale i dyplomy.

 

Agnieszka Pokropek