Roderyk Lange

Rok przyznania nagrody:
1990

Kategoria:
Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej

Dziedzina:
Działalność naukowa, upowszechnianie, animacja

Region:
Wielka Brytania

Roderyk Lange urodził się w 1930 roku w Bydgoszczy. Ukończył Studium Tańca w Bydgoszczy oraz studium działające przy Filharmonii Poznańskiej, a następnie kształcił się w w Folkwang Hochschule w Niemczech, gdzie zapoznawał się w Labanowską teorią tańca. Zdobył również tytuł magistra etnografii Uniwersytetu Wrocławskiego i tytuł doktora habilitowanego etnologii na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie (w 1977 roku).

Uznawany jest za jednego z wybitniejszych choreologów na świecie. Prowadził wiele badań terenowych dotyczących tańca na ziemiach polskich, ale i poza ich granicami, m.in. w Egipcie, Indonezji i wśród narodów południowosłowiańskich. Był również koordynatorem prac związanych z poznawaniem i dokumentowaniem polskiego folkloru tanecznego.   

Roderyk Lange to także ceniony wykładowca wielu ośrodków akademickich, zarówno polskich, jak i europejskich. Nauczał m.in. w Pedagogicznym Studium Tańca w Warszawie, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w Laban Art of Movement Centre w Addlestone, na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie oraz w London University Goldsmiths’ College. Gościnnie wykładał także w Folkwang Hochschule w Essen.

Działalność laureata wiąże się również z założeniem Centre for Dance Studies na wyspie Jersey oraz z kierowaniem tym ośrodkiem do 2003 roku. Roderyk Lange utworzył także Instytut Choreologii w Poznaniu – jedną z nielicznych polskich placówek naukowych skupiających się na badaniach związanych z teorią tańca. Zasługą badacza jest też otwarcie Działu Tańca w toruńskim Muzeum Etnograficznym.

Roderyk Lange opublikował wiele znaczących pozycji książkowych i artykułów związanych m.in. z antropologią tańca i polskim folklorem. Są wśród nich Folklor Kujaw, O istocie tańca i jego przejawach w kulturze. Perspektywa antropologiczna, The Nature of Dance czy Podręcznik kinetografii. Redagował także „Dance Studies” i „Studia Choreologica”.

Laureat był czynnym członkiem wielu towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, International Council for Traditional Music oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie w Londynie.   

Roderyka Langego wyróżniono wieloma odznaczeniami, m.in. Honorową Odznaką Miasta Poznania i tytułem Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres.

Roderyk Lange zmarł 16 marca 2017 roku.

 

Opracowała Justyna Dąbrowska

Źródło: portal internetowy www.taniecpolska.pl.