Powiększ
Powiększ zdjęcie

Stefan Wrona

Rok przyznania nagrody:
2005

Kategoria:
Kategoria I. Twórczość plastyczna, zdobnictwo, rękodzieło i rzemiosło ludowe, folklor muzyczno-taneczny

Dziedzina:
Muzyka. Skrzypek

Region:
Lubelskie, powiat opolski, Dąbrowa Wronowska

Stefan Wrona urodził się w 1929 roku w Komarzycach. Mieszkał w Dąbrowie Wronowskiej w pobliżu Poniatowej. Wraz z żoną prowadził duże gospodarstwo i umiejętnie godził aktywność artystyczną z codzienną pracą na roli.

Z grą na skrzypcach zetknął się bardzo wcześnie, w domu rodzinnym. Jego ojciec był bowiem muzykantem, skrzypkiem i nauka gry odbywała się pod jego kierunkiem. Pierwszymi okazjami do zaprezentowania zdobytych umiejętności były dla Stefana Wrony wiejskie potańcówki. W latach powojennych artysta zaprzestał jednak gry na skrzypcach. Pozyskał modny wówczas akordeon i przez wiele lat grywał na nim podczas wesel i zabaw. Do gry na skrzypcach i do kapeli powrócił po namowach Franciszka Kowalskiego, w 1975 roku. Rozpoczął wówczas współpracę z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Poniatowej. Od tego czasu koncertował, brał udział w licznych przeglądach i festiwalach folklorystycznych. Grał na skrzypcach jako solista i w kapeli (z Marianem Morką, który towarzyszył mu na bębenku). W jego repertuarze były polki, oberki, podróżniaki, powiślaki.

Muzyka ludowa zawsze była obecna w domu i rodzinie Stefana Wrony. Jego zainteresowania i pasje muzyczne podzielają i kontynuują dzieci: córka śpiewa w kapeli, jeden syn gra na perkusji, drugi jest organistą.

Za oryginalność wykonania utworów, wysoki poziom artystyczny i tradycyjny repertuar Stefan Wrona zyskał wiele nagród, m.in: na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, gdzie zdobył główną nagrodę w 1979 roku, a następnie „Złotą Basztę” w 1988 i I nagrodę w 2001 i 2011 roku. Otrzymał również III nagrodę w 1993 i 1994 oraz liczne wyróżnienia w latach następnych (1995, 1996, 1998, 2000) na Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich w Maciejowicach.

Dokumentacja nagrań Stefana Wrony – w formie nagrań filmowych i dźwiękowych – sporządzona została przez Ośrodek Kultury w Poniatowej podczas licznych koncertów i przeglądów folklorystycznych z udziałem artysty jako członka kapeli „Stefany” i jako skrzypka-solisty.

Stefan Wrona zmarł w 2012 roku.

 

/red.K.M./