Stowarzyszenie Twórców Ludowych w Lublinie

Rok przyznania nagrody:
1997

Kategoria:
Kategoria VI. Wyróżnienia honorowe dla instytucji i organizacji społecznych zasłużonych w opiece i upowszechnianiu kultury ludowej

Dziedzina:
Działalność naukowa, upowszechnianie, animacja

Region:
Lubelskie, Lublin

Stowarzyszenie zostało założone w maju 1968 roku w Lublinie przez grupę poetów ludowych z Bronisławem Pietraniem i Stanisławem Buczyńskim na czele. Jego celem jest twórcze kultywowanie ludowej tradycji we wszystkich dziedzinach i rodzajach plastyki, folkloru i literatury, popularyzacja najbardziej wartościowych przejawów artystycznej twórczości ludowej, roztaczanie opieki nad twórcami ludowymi, reprezentowanie ich oraz ochrona. Stowarzyszenie zarządza również powierzonymi mu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Organizacja zrzesza twórców wszystkich dyscyplin i z wszystkich regionów kraju. Od roku 1974 patronat nad Stowarzyszeniem Twórców Ludowych sprawuje Ministerstwo Kultury.

Główne zadania Stowarzyszenia Twórców Ludowych koncentrują się wokół działalności upowszechnieniowej i wydawniczej. Działalność upowszechnieniowa realizowana jest poprzez organizowanie: targów (m.in. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą), kiermaszów, przeglądów, warsztatów twórczych, pokazów technik rękodzielniczych, ogólnopolskich konkursów (m.in. literackiego im. Jana Pocka), imprez w ramach programu „Ginące zawody”, odczytów, spotkań, wystaw, seminariów naukowych. Stowarzyszenie szczyci się również bogatym dorobkiem wydawniczym. Od 1971 roku ukazuje się „Biuletyn Informacyjny”, a od 1986 roku kwartalnik „Twórczość Ludowa”. Ponadto na przestrzeni lat ukazało się kilkanaście cyklów wydawniczych takich jak Biblioteka STL – „Dziedzictwo”, antologie współczesnego pisarstwa ludowego, „Wieś tworząca”, „Twórcy ludowi dzieciom”, a także seria albumów o sztuce ludowej.
Stowarzyszenie prowadzi także Fundację Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej.

Barbara Zagórna-Tężycka

 

http://www.zgstl.pl/