Wojewódzki Dom Kultury w Zamościu

Rok przyznania nagrody:
1999

Kategoria:
Kategoria VI. Wyróżnienia honorowe dla instytucji i organizacji społecznych zasłużonych w opiece i upowszechnianiu kultury ludowej

Dziedzina:
Działalność naukowa, upowszechnianie, animacja

Region:
Lubelskie, Zamość

Dom Kultury powstał w 1975 roku na bazie Powiatowego Domu Kultury (działającego od 1964 roku). Instytucja ta, równolegle z innymi formami pracy wynikającymi ze statutu, prowadzi szeroką działalność na rzecz kultury ludowej: sprawuje opiekę nad zespołami folklorystycznymi i twórcami ludowymi, realizuje etnograficzne badania terenowe oraz animuje i popularyzuje, poprzez przedsięwzięcia ekspozycyjne i wydawnicze, dorobek twórczy artystów ludowych z Zamojszczyzny.

Zamojski ośrodek kultury współpracuje z oddziałem Stowarzyszenia Twórców Ludowych w zakresie inicjowania i organizacji działalności folklorystycznej („Dni Folkloru Zamojszczyzny”, „Zamojska Wiosna Kulturalna”, „Zamojszczyzna w obrzędach”, „Przegląd Zespołów Śpiewaczych”, konkursy wielkanocne, spotkania autorskie z twórcami ludowymi, wystawy i kiermasze), badawczej i dokumentacyjnej (prowadzi dokumentację twórczości ludowej w dziedzinach: pisarstwo ludowe, folklor muzyczno-taneczny, plastyka obrzędowa, rzeźba, garncarstwo, realizuje program „Ginące zawody”), edukacyjnej i wydawniczej (wydaje tomiki poetyckie twórców ludowych – Jana Króla, Alfreda Magdziaka, Władysława Sitkowskiego, Władysławy Głodowskiej, propaguje dorobek i sylwetki twórców i zespołów folklorystycznych w wydawnictwach regionalnych, np. w „Zamojskim Kwartalniku Kulturalnym”, i ogólnopolskich, a także w folderach zespołów folklorystycznych).

Wojewódzki Dom Kultury otrzymał dyplom Ministra Kultury i Sztuki za upowszechnianie sztuki teatralnej (1990), Dyplom Ministra Kultury i Sztuki za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury (1993), oraz Dyplom Marszałka Sejmu RP za całokształt działalności (1995).

 

Barbara Zagórna-Tężycka

 

http://zdk.zamosc.pl/tag/wojewodzki-osrodek-kultury/