Zespół Regionalny „Spod Kicek”- z Mordarki

Rok przyznania nagrody:
1998

Kategoria:
Kategoria IV. Zespoły folklorystyczne

Dziedzina:
Taniec. Muzyka. Śpiew

Region:
Małopolskie, powiat limanowski, Nowosądeckie, Mordarka

Zespół został założony w 1986 r. jako grupa teatralna, wystawiająca sztuki obrzędowe. Od 1990 r. zaczął występować jako zespół regionalny popularyzujący folklor Lachów Limanowskich głównie poprzez muzykę, śpiew i taniec, regionalne obrzędy i zwyczaje oraz sztuki teatralne. W swoim dorobku ma 17 widowisk obrzędowych. Jego artystyczny opiekun Józef Tokarczyk, gromadzi materiały folklorystyczne, opisy obrzędów i zwyczajów, notuje dawne pieśni i melodie. Na tej podstawie opracowuje scenariusze widowisk obrzędowych: „Żniwa”, „Za chwilę adwent”, „Andrzejkowy wieczór”, „Na podłaz”, „Wesele”, „Po kolędzie” „Wyzwoliny na kowala” "Rekruci"; repertuar pieśniowy; tańce: krakowiak chłopaków, sztajerki, polki: „Wściekła baba”, „Piotrkowa polka” – kuternoga, „Przepiórka”, „Na Odwyrtkę”, walczyk deptany. Zespół liczy 35 osób w wieku od 7 do 75 lat. Członkowie zespołu występują w strojach pochodzących z regionu Lachów Limanowskich.

Zespół „Spod Kicek” występował w środowisku lokalnym oraz w przeglądach regionalnych i ogólnopolskich: Festiwal Górali Polskich w Żywcu, nagroda „Złote serce” (trzykrotnie); Festiwal Folkloru Ziem Góralskich w Zakopanem, „Brązowa ciupaga” i „Złoty zbyrcok”; Karnawał Góralski w Bukowinie Tatrzańskiej, „Złote spinki” (trzykrotnie) i „Srebrną Spinkę”; Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, trzecia nagroda; Ogólnopolski Konkurs Tańca Tradycyjnego w Rzeszowie, III miejsce (1995); Karnawał Góralski, konkurs tańca solowego w Bukowinie Tatrzańskiej, I miejsce w kategorii dorosłych, II i III miejsce w kategorii młodzieżowej; Międzynarodowy Sejmik Teatralno-Obrzędowy w Nowym Sączu. Zespół uczestniczył również w festiwalach w Tarnogrodzie, Limanowej, Czarnym Dunajcu.

 

Barbara Zagórna-Tężycka