Bolesław Grabski

Rok przyznania nagrody:
1991

Kategoria:
Kategoria I. Twórczość plastyczna, zdobnictwo, rękodzieło i rzemiosło ludowe, folklor muzyczno-taneczny

Dziedzina:
Plastyka. Rzeźbiarz

Region:
Łódzkie, Łęczyca

Bolesław Grabski urodził się 1910 roku we wsi Chorki k/Łęczycy, mieszkał w Leśmierzu. Kształcił się w zawodzie kołodzieja. Przed wojną pracował w miejscowym dworze, po wojnie w PGR. Od młodości Bolesław Grabski miał zamiłowanie do obróbki drewna. Przez wiele lat robił drewniane zabawki: ruchomych traczy, koniki na biegunach, wózki, wiatraczki itp.

W 1958 roku za namową Janiny Grodzkiej kustosz Muzeum w Łęczycy wziął udział w konkursie sztuki ludowej powiatu łęczyckiego. Nagrody wówczas nie otrzymał, ale prace twórcy znalazły się na wystawie pokonkursowej gdzie mógł je porównywać z pracami innych rzeźbiarzy, które były, jak mówił, „bardziej prymitywne” niż jego wykonane bardzo starannie i naturalistycznie na wzór rzeźb z kościołów. Doradzano Bolesławowi Grabskiemu, żeby rzeźbił bardziej „po ludowemu”: świątki, postacie z życia wsi, z miejscowych legend a szczególnie popularnego w Łęczyckiem diabła Borutę.

Udział w kolejnych konkursach: „Sztuka ludowa Ziemi Łódzkiej” (1964), i różnotematycznych konkursach ogłaszanych przez Muzeum w Łęczycy (1973, 1975, 1977, 1978, 1983), przyniósł Bolesławowi Grabskiemu I i II nagrody. Zachęcony sukcesami, artysta wziął udział również w kilku ogólnopolskich konkursach, jak np. „Wielcy Polacy, ich życie i dzieła w rzeźbie ludowej”, „Mikołaj Kopernik w rzeźbie ludowej”, „Dziecko w sztuce ludowej”, ,,Diabły w rzeźbie ludowej”, „Tradycyjne zwyczaje i obrzędy w rzeźbie ludowej. W 1985 roku otrzymał II nagrodę i wyróżnienie w konkursie „Twórczość Jana Kochanowskiego w rzeźbie i malarstwie ludowym na szkle”.

Dzięki udziałowi w konkursach, rzeźby Bolesława Grabskiego trafiły na ogólnopolskie wystawy sztuki ludowej i do zbiorów wielu muzeów, m.in. w Łęczycy, Łodzi, Płocku, Toruniu, Warszawie i Krakowie.

W 1979 roku Komitet Budowy Pomnika-Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wystosował do Bolesława Grabskiego pisemne podziękowanie za przyczynienie się do realizacji pomnika, za rzeźbę „Rodzina”.

Artysta okazjonalnie współpracował z CPLiA, ale rzeźbiarstwa nigdy nie traktował zarobkowo. Wolał swe rzeźby rozdawać miłośnikom sztuki ludowej, którzy interesowali się jego twórczością. Bolesław Grabski próbował też rzeźbić w kamieniu czerpiąc wzory z romańskich rzeźb kolegiaty w Tumie.

W 1985 r. Muzeum w Łęczycy z okazji 50-lecia pracy twórczej zorganizowało w Leśmierzu wystawę: „Bolesław Grabski - łęczycki rzeźbiarz ludowy”. Za całokształt pracy artystycznej Bolesław Grabski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Bolesław Grabski zmarł 9 grudnia 2005 roku.

 

Marian Pokropek