Danuta Collin

Rok przyznania nagrody:
1989

Kategoria:
Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej

Dziedzina:
Działalność naukowa, upowszechnianie, animacja

Region:
Francja, Villeurbanne

Danuta Collin to przede wszystkim zasłużona działaczka polonijna i twórczyni Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, który powstał w Villeurbanne w 1953 roku. Laureatka była założycielką i kierownikiem formacji, działającej do dziś i prezentującej zarówno elementy kultury polskiej, jak i francuskiej. Pod przewodnictwem Danuty Collin grupa kilkakrotnie gościła na Światowych Festiwalach Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie (m.in w 1969 roku, podczas pierwszej edycji festiwalu) i w zawsze prezentowała bardzo wysoki poziom. W prowadzeniu zespołu wspierali Danutę Collin m.in. Pascale Encina i Denis Krawczyk.

„Śląsk” działa przy Stowarzyszeniu Francusko-Polskim w Villeurbanne.

 

Opracowała Justyna Dąbrowska

Źródła: folder VIII Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie, Rzeszów 1989 oraz portal internetowy www.groupe-folklorigue-polonais-slask.com.