Helena Śliwka

Rok przyznania nagrody:
1989

Kategoria:
Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej

Dziedzina:
Działalność naukowa, upowszechnianie, animacja

Region:
Czechy, Trzyniec

Helena Śliwka urodziła się w 1941 roku w Orłowej na Śląsku Cieszyńskim. Po wyjściu za mąż zamieszkała w Trzyńcu. Pochodzi z rodziny, w której pielęgnowane były polskie tradycje (jej ojciec śpiewał w polskim chórze). Głównie dzięki temu laureatka zajęła się działalnością animacyjną i kulturalną na rzecz Polonii w Czechach.

Helena Śliwka ukończyła gimnazjum w Orłowej, gdzie zdała egzaminy maturalne. Następnie podjęła studia pedagogiczne w trybie zaocznym.

Zawodowo, przez wiele lat, związana była z Polskim Związkiem Kulturalno-Oświatowym, pracowała również w Sekcji Kobiet Zarządu Głównego tej organizacji jako instruktorka. Obecnie, mimo tego, że jest już pracownikiem emerytowanym, wciąż działa w Kole Miejscowym Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Trzyńcu Osiedle. Helena Śliwka pełniła także funkcję kierownika organizacyjnego Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Olza”, który szczyci się ponad 60-letnią historią i podlega PZKO.

Praca i zasługi laureatki były niejednokrotnie nagradzane. Wyróżniono ją między innymi Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem pamiątkowym „Zasłużony dla Koszalina”, odznaką honorową „Zasłużony Opolszczyźnie” oraz odznaką Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego „Zasłużony dla ruchu regionalnego województwa opolskiego”.

 

Opracowała Justyna Dąbrowska

Źródło: informacje pozyskane od laureatki, Heleny Śliwki.