Powiększ
Powiększ zdjęcie

Henri Balla

Rok przyznania nagrody:
1981

Kategoria:
Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej

Dziedzina:
Działalność naukowa, upowszechnianie, animacja

Region:
Francja

Urodził się we Francji. Był synem polskich emigrantów. Pracował jako górnik w kopalni. Tam ujawniła się jego pasja społecznikowska i talent działacza. Działał aktywnie w Towarzystwie Przyjaźni Francusko-Polskiej. Współpracował z wieloma polskimi organizacjami. Przyjeżdżał do Polski, starał się odnajdywać polskie zespoły folklorystyczne, które następnie promował w górniczych miastach i miasteczkach północnej Francji. Wkrótce Balla założył pokrewne Towarzystwo, ukierunkowane na działalność „kulturalną i sportową”. Został sekretarzem Towarzystwa Przyjaźni. Wykorzystując swoje wpływy przyjaźnie i szacunek jakim się cieszył organizował polskim zespołom amatorskim występy na terenie północnej Francji. Zapewniał występującym noclegi, wyżywienie oraz wycieczki krajoznawcze. Organizował także „mini cepeliady” – kiermasze polskich wyrobów ludowych. Po przejściu na emeryturę doprowadziła do współpracy między miastami Charly, gdzie mieszkał a Oleckiem w Polsce.

/red.A.Z.-W./