Krystyna Straszyńska

Rok przyznania nagrody:
1985

Kategoria:
Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej

Dziedzina:
Działalność naukowa, upowszechnianie, animacja

Region:
Australia, Melbourne

Krystyna Straszyńska urodziła się w 1921 roku. Podczas wojny uczestniczyła w tajnych kompletach, na których zdała egzaminy maturalne. Ukończyła też szkołę baletową w Warszawie oraz Akademię Handlową. Już jako dojrzała kobieta i mieszkanka Australii została studentką uniwersytetu w Melbourne. Ukończyła slawistykę, broniąc pracy na temat twórczości Stanisława Przybyszewskiego. Podczas wizyt w Polsce, w latach 70. XX wieku, została także uczestniczką studiów choreograficznych prowadzonych w Lublinie i z sukcesem je ukończyła.

Laureatka opuściła Polskę w 1949 roku. Najpierw pracowała wraz z mężem na rzecz PCK w Niemczech, później obydwoje podjęli decyzję o wyjeździe do Melbourne.

W 1975 roku Krystyna Straszyńska założyła Polski Zespół Pieśni i Tańca „Łowicz” (pierwotnie znany jako „Pawie Pióra”), który działa do dziś i zrzesza kolejne pokolenia Polonii australijskiej. Kierowała nim aż do 2005 roku. Wcześniej laureatka prowadziła grupę teatralną „Zachęta”. Krystyna Straszyńska weszła także w skład pierwszego zarządu Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej w Melbourne, które powstało w 1991 roku.

Wszystkie zabiegi Krystyny Straszyńskiej skierowane były na popularyzowanie polskiej kultury w Australii, ale przede wszystkim na pielęgnowanie i podtrzymywanie ducha polskości w środowisku emigrantów. Wszyscy ludzie, którzy ją znali, podkreślali jej gorący patriotyzm, który nie osłabł mimo oddalenia od rodzinnego kraju.

Krystyna Straszyńska zmarła w lipcu 2014 roku.

 

 

Opracowała Justyna Dąbrowska

Źródła: portale internetowe www.nowiny24.pl, www.lowiczmelbourne.org.au, www.azpolonia.com.