Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Szamotuły”

Rok przyznania nagrody:
1985

Kategoria:
Kategoria IV. Zespoły folklorystyczne

Dziedzina:
Taniec. Muzyka. Śpiew

Region:
Wielkopolskie, Szamotuły

Twórcą Zespołu była działaczka i instruktor Janina Foltyn, która już w 1945 r. zorganizowała w Szamotułach grupę wokalno-taneczną przekształconą niebawem w zespół pieśni i tańca. Zespół działa przy Szamotulskim Ośrodku Kultury. Występuje w składzie 30-40 osób z 4-5-osobową kapelą złożoną ze skrzypiec, klarnetu „C”, kontrabasu i „maryny z pobrzękadłami”. W repertuarze kapeli znajdują się melodie do tańców wielkopolskich: wiwaty, przodki, chodzone, okrągłe, poniewierane, a także marsze, polki i walczyki.

Zespół dał ponad 1000 koncertów na scenach krajowych i zagranicznych. W 1955 r. brał udział w Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie, wielokrotnie na Centralnych Dożynkach w różnych miastach Polski, na Targach Poznańskich, na wielu uroczystościach państwowych, a przede wszystkim występował we własnym środowisku dla publiczności Szamotuł i Wielkopolski, przyczyniając się do zachowania tradycji folklorystycznej własnego regionu. Popularność i powodzenie Zespołu „Szamotuły” powodowało, że wokół niego skupiało się zawsze liczne grono miłośników regionalnej kultury i folkloru z różnych środowisk i grup zawodowych. Zespół dbając o czystość formy i atrakcyjność programu chętnie zapraszany był na Festiwale i Przeglądy folklorystyczne krajowe i zagraniczne (Płock, Kazimierz Dolny, Olsztyn, Poznań, Zielona Góra, Kraków i in. a z zagranicznych: Czechosłowacja, Niemcy).

Zespół oprócz prezentowania tańców i melodii regionu szamotulsko-wielkopolskiego ma w programie kilka widowisk obrzędowych. Najbardziej bogatym spektaklem jest „Wesele Szamotulskie” według scenariusza opracowanego jeszcze w 1926 r. przez Akademickie Koło Szamotulan. Po ,,Weselu” J. Foltyn opracowała inne widowiska taneczne jak ,,Podkoziołek”, „Zabawa przy dyngusie”' i in.

Zespół otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. Nagrodę II stopnia Ministra Kultury i Sztuki, nagrodę Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu, odznakę „Za Zasługi dla Ziemi Szamotulskiej”.

 

Marian Pokropek

 

http://szok.info.pl/sekcje/zespol-folklorystyczny-szamotuly/

https://www.youtube.com/watch?v=aLWhjCziV10