Powiększ
Powiększ zdjęcie

Marian Bujak

Rok przyznania nagrody:
1992

Kategoria:
Kategoria I. Twórczość plastyczna, zdobnictwo, rękodzieło i rzemiosło ludowe, folklor muzyczno-taneczny

Dziedzina:
Muzyka. Skrzypek

Region:
Mazowieckie, Szydłowiec

Marian Bujak urodził się 6 VI 1920 r. w Koryciskach k/Radomia, zam. w Szydłowcu w woj. mazowieckim. Pochodził z rodziny chłopskiej o tradycjach muzykowania. Muzykantem był jego dziad i ojciec, a także drugi dziadek ze strony matki - Karol Piast. Od niego, jako 7-letni chłopak nauczył się grać na skrzypcach. Z nim grywał później na weselach, chrzcinach i zabawach wiejskich stanowiąc nieodłączną parę skrzypków w kapeli. W 1955 r. M. Bujak założył własną kapelę , w której skład oprócz skrzypiec wchodziła harmonia i bęben. Początkowo kapela ta grała na wiejskich weselach i zabawach, potem zapraszana była na różne uroczystości regionalno-państwowe by uświetniać te imprezy muzyką ludową, wreszcie trafiła na imprezy folklorystyczne stając do konkursów z innymi kapelami i zespołami ludowymi. Pierwszym poważnym osiągnięciem było zdobycie I miejsca (Złotej Baszty) na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym w 1979 r. Po otrzymaniu tej nagrody zainteresowano się bliżej muzykiem odkrywając w nim ,,niewyczerpane źródło” autentycznych melodii ludowych regionu opoczyńskiego i radomskiego.

M. Bujak był nie tylko utalentowanym muzykiem-solistą, ale również dobrym pedagogiem i wychowawcą młodych muzyków. Umiejętnie kierował własnym zespołem (kapelą) i kształcił pokaźną grupę młodych skrzypków. W kilka lat po pierwszym sukcesie w Kazimierzu, ponownie wziął udział w kolejnym Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych „startując” w konkursie ,,Duży - Mały” (Mistrz i uczeń). Grał na skrzypcach ze swoją wnuczką Aleksandrą Bujak zdobywając nagrodę.

Zdobywane na festiwalach folklorystycznych nagrody przyczyniły się do tego, że M. Bujak był coraz częściej zapraszany na występy, przeglądy i różne imprezy folklorystyczne nie tylko w najbliższym regionie, ale w całej Polsce. Kilka razy wyjeżdżał też na występy za granicę. Jego grę nagrało Polskie Radio i Instytut Sztuki PAN w Warszawie. Dokumentacja jego muzyki znajduje się także w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.

Otrzymał wiele nagród i dyplomów, w tym też odznaczeń państwowych i ogólnopolskich.

Marian Bujak zmarł w 2005 roku.

 

Agnieszka Pokropek

 

http://www.youtube.com/watch?v=SDmDzxMl4hA&list=UUwyPBWnDp7JEgbLVnlvAmPQ&index=42