Marian Przedpełski

Rok przyznania nagrody:
1993

Kategoria:
Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej

Dziedzina:
Działalność naukowa, upowszechnianie, animacja

Region:
Mazowieckie, Warszawa

Urodził się w 1912 r. w Warszawie. Był nauczycielem i działaczem kulturalnym o zainteresowaniach historycznych i etnograficznych. Od 1934 r. gromadził dokumenty i zabytki sztuki ludowej na terenie Mazowsza Płockiego, zwłaszcza w dawnym powiecie sierpeckim i żuromińskim. Podczas penetracji terenowych odnalazł nieznanych ludowych rzeźbiarzy w okolicach Sierpca i zachęcił ich do podjęcia pracy twórczej, m.in. pośrednicząc w dostarczaniu ich dzieł do Cepelii. Niewątpliwie przyczynił się do powstania i wciąż żywego ośrodka współczesnej rzeźby ludowej zwanego ,,sierpeckim” obejmującego Sierpc, Zawidz Kościelny, Józefów, Gójsk. Kolekcję rzeźb i bogaty księgozbiór mazowianów ofiarował Muzeum Okręgowemu w Ciechanowie.

Marian  Przedpełski zmarł w 1998 roku.

 

Aleksander Błachowski