Stefan Placha

Rok przyznania nagrody:
1993

Kategoria:
Kategoria I. Twórczość plastyczna, zdobnictwo, rękodzieło i rzemiosło ludowe, folklor muzyczno-taneczny

Dziedzina:
Muzyka. Tancerz

Region:
Lubelskie, powiat łukowski, Zaolszynie

Urodził się w 1923 r. we wsi Biała k/Janowa Lubelskiego. Zamieszkały w Zaolszyniu k/Janowa, następnie w Janowie Lub., dawne woj. tarnobrzeskie. Pochodził z rodziny chłopskiej, sam też wiele lat zajmował się gospodarowaniem na własnym niewielkim gospodarstwie rolnym. Ukończył szkołę powszechną. Z domu rodzinnego wyniósł uzdolnienia muzyczne i bogatą znajomość starych obrzędów i zwyczajów ludowych. Jako dziecko chodził z kolędnikami, brał udział w różnych uroczystościach wiejskich i kościelnych, przyglądał się obrzędom, zabawom tanecznym, a szczególnie weselom, na których mógł słuchać muzyki. Nauczył się kilkudziesięciu różnych tańców ludowych i miejskich i był ich wybornym wykonawcą. Często tańce wzbogacał własnymi interpretacjami, pozostającymi jednak w konwencji tańca tradycyjnego i regionalnego.

Kultywowanie folkloru muzyczno-tanecznego w rodzinie Plachów spotęgowało się za sprawą żony Krystyny, która była świetną śpiewaczką, odtwórczynią setek tradycyjnych pieśni i przyśpiewek, także dobrą tancerką. Wcześniej niż Stefan Placha zaczęła wyjeżdżać na różne imprezy folklorystyczne: na przeglądy i festiwale do Janowa Lub., Kazimierza Dolnego, Jasła, Rzeszowa i przywoziła stamtąd zdobyte nagrody, medale, dyplomy. W ślad za żoną poszedł też Stefan Placha.

Został członkiem zespołu regionalnego działającego przy Domu Kultury w Janowie Lub., współpracował też z wiejskimi zespołami obrzędowymi i kapelami. Jako dobry tancerz był prawdziwą ozdobą zespołów i kapel. W 1986 r. uczestniczył w Wojewódzkim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Opatowie i zdobył pierwszą nagrodę. W tym samym roku w Ogólnopolskim Konkursie Tańca Ludowego w Rzeszowie zajął trzecie miejsce. W 1988 r. na kolejny przegląd par tanecznych w Opatowie wyjechał z wnuczką Agnieszką i otrzymał drugą nagrodę. Największy sukces osiągnął w 1990 r. w Ogólnopolskim Konkursie Tańca Ludowego w Rzeszowie - nagrodę główną ,,Taneczny Krąg”. W przeglądach na tańce ludowe S. Placha najczęściej występował z żoną Krystyna, a potem z wnuczką Agnieszką uzdolnioną muzycznie i tanecznie, mającą już znaczne osiągnięcia po występach z babką w konkursach ,,Duży - Mały” podczas Festiwali w Kazimierzu Dolnym. W 1993 r. S. Placha zdobył kolejną drugą nagrodę w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych w Opatowie.

/red.A.Z.-W./Agnieszka Pokropek/

 

http://www.muzykaroztocza.pl/muzyka/37/name/Krystyna+i+Stefan+Placha.html