Marianna Siedlarek

Rok przyznania nagrody:
1979

Kategoria:
Kategoria I. Twórczość plastyczna, zdobnictwo, rękodzieło i rzemiosło ludowe, folklor muzyczno-taneczny

Dziedzina:
Plastyka dekoracyjna i obrzędowa. Rękodzieło

Region:
Mazowieckie, powiat gostyniński, Sanniki

Urodziła się 17 XI 1893 r. w Sannikach i tamże mieszkała. Ukończyła szkołę rolniczą w  Mierosławicach, po wyjściu za mąż pracowała na własnym gospodarstwie rolnym. Od młodości zajmowała się wycinankarstwem, wyrobem pająków, bukietów kwiatowych z bibuły, a także tkactwem i hafciarstwem oraz wykonywaniem strojów ludowych. Jej talent twórczy i organizacyjny ,,odkryty” został po 1950 r. chociaż twórczością ludową M. Siedlarkowa zajmowała się przed wojną.

Na długie lata staje się najbardziej znaną twórczynią i propagatorką sztuki ludowej regionu sannickiego. Z jej inicjatywy zorganizowano pierwszą wystawę sztuki sannickiej oraz coroczne imprezy folklorystyczne tzw. „Niedziele Sannickie”. Zamiłowanie do sztuki i folkloru regionalnego potrafiła zaszczepić innym, działając w kółku teatralnym, w Kole Gospodyń Wiejskich, w organizacjach chłopskich, w folklorystycznym zespole regionalnym. Była „ekspertem” od stroju i folkloru sannickiego dla Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”, współpracowała z muzeami, szczególnie z Muzeum Mazowieckim w Płocku, była jedną z pierwszych i stałych uczestniczek targów sztuki ludowej w Płocku. Współpracowała z CPLiA odtwarzając dla niej w latach 50. stare formy wycinanek sannickich: ,,klapoków” i ,,indorów sannickich”. Zapraszana na liczne konkursy, wystawy sztuki ludowej i imprezy folklorystyczne w całym kraju. Wielokrotnie nagradzana. Członek STL, stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki, odznaczona nagrodami, dyplomami i medalami.

Marianna Siedlarek zmarła 12 grudnia 1982 roku.

 

Marian Pokropek