Zespół „Tatry” z Adelajdy, (Australia)

Rok przyznania nagrody:
1979

Kategoria:
Kategoria IV. Zespoły folklorystyczne

Dziedzina:
Taniec. Muzyka. Śpiew

Region:
Australia, Adelajda

 

Historia zespołu sięga 1958 roku, co sprawia, że „Tatry” z Adelajdy są jedną ze starszych grup polonijnych w Australii. Założycielem zespołu był inżynier Michał Mordwinow. Wśród osób, które niegdyś odpowiadały za poziom artystyczny „Tatr”, wymienić należy Władysława Rogowskiego (kierownik grupy), Tadeusza Mikuckiego (kompozytor wielu piosenek, dyrygent i instruktor śpiewu, autor utworu Kraj rodzinny matki mej, który otwiera Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie) i Henryka Duszyńskiego (wieloletni dyrektor artystyczny i choreograf zespołu). Do 1995 roku „Tatry” występowały z towarzyszeniem Polskiej Orkiestry Młodzieżowej, którą prowadził Zygmunt Matusiewicz-Matuszewski.  

Dziś administratorem zespołu, w skład którego wchodzą „Małe Tatry” i „Duże Tatry”, jest Paweł Zając, a jego instruktorami i choreografami są Joanna i Marek Trepowie. Ewa Gruszka sprawuje nadzór nad śpiewem, a także dyryguje chórem. 

W repertuarze grupy znajdują się pieśni i tańce ze wszystkich regionów Polski, ale jej członkowie najbardziej lubią i cenią folklor góralski. Programy „Tatr” są tak układane, by zaprezentować zarówno śpiew, jak i taniec, dlatego możliwe jest ukazanie zwyczajów i obyczajów ludowych.

 Zespół jest – od początku swej działalności – znany i doceniany w całej Australii. Uczestniczył w licznych uroczystościach polonijnych i australijskich, dał wiele koncertów, w tym ponad sto dwugodzinnych. Występował także z powodzeniem podczas festiwali. Brał udział w każdym Pol-Art Festival w Sydney od 1975. W latach 1975 i 1979 sam odpowiadał za organizację festiwali (m.in. „Ślub hrabiego Potockiego”). Podobnie było w 2009 roku, kiedy „Tatry” zostały organizatorem Pol-Art Adelaide. Od 1982 roku zespół otwiera „Dożynki” czyli Polski Festiwal w Adelajdzie. Grupa koncertowała także w Polsce (m.in. podczas Światowych Festiwali Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie w 2002 i 2011 roku). Jej członkowie starali się także utrzymywać stały kontakt z Towarzystwem Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia”. Warto podkreślić, iż dzięki koncertom „Tatr” kolejne pokolenia Polonii australijskiej zapoznają się z kulturą przodków.   

 Zespół był i jest doceniany na Antypodach i poza ich granicami. Prasa australijska wielokrotnie pozytywnie oceniała dorobek i poziom artystyczny zespołu, a także bogactwo jego strojów. Z okazji 50-lecia „Tatr” rząd stanowy Południowej Australii wydał uroczyste przyjęcie w parlamencie, zaś w 2011 roku grupa otrzymała pierwsze miejsce za stroje ludowe podczas parady zorganizowanej z racji Dnia Australii.

 

Opracowała Justyna Dąbrowska

 

Źródła: Archiwum Nagrody im. Oskara Kolberga, folder XV Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie,Rzeszów 2011 

 

http://www.tatry.org.au./