Powiększ
Powiększ zdjęcie

Polonia Ensemble

Rok przyznania nagrody:
2020

Kategoria:
Kategowia VI. Wyróżnienia honorowe dla instytucji i organizacji społecznych zasłużonych w opiece i upowszechnianiu kultury ludowej

Dziedzina:
Taniec. Muzyka. Śpiew

Region:
Chicago USA

Zespół Pieśni i Tańca „Polonia” powstał w 1985 r. w Chicago. Założyła go Cecylia Rożnowska i jej córka, Anna Krysińska. Pani Cecylia, nim osiadła w Chicago, była współzałożycielem i choreografem Zespołu Pieśni i Tańca „Warmia” w Olsztynie. Po przeprowadzce do USA, wraz z córką rozpoczęły starania o organizację zespołu tanecznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych wśród chicagowskiej Polonii. Od początku staraniom tym patronowała polonijna organizacja Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie. Początkiem dzisiejszej „Polonii” był Zespół „Jackowo", działający przy parafii św. Jacka w Chicago, w centrum ówczesnej polonijnej dzielnicy. Przez pierwsze lata działalności, właśnie w salach tej parafii odbywały się próby i zajęcia dla tancerzy i muzyków Zespołu. Dziś, działające grupy wchodzące w skład „Polonii”, ćwiczą w salach chicagowskiego Centrum Kopernika, w Parafii św. Ferdynanda oraz na przedmieściach, w Mount Prospect.

Filarem i duszą Zespołu była przez długie lata Pani Cecylia Rożnowska. Jej zapał, determinacja, energia do działania, a przede wszystkim szeroka wiedza i choreograficzne doświadczenie sprawiły, że Zespół szybko zaistniał na kulturalnej mapie amerykańskiej Polonii i na świecie. W 2017 r. obchodziła 60-lecie pracy zawodowej i artystycznej. Jej pracę kontynuuje córka, Anna Krysińska, i wnuczka, Jacklyn Krysiński. Pani Anna z powodzeniem prowadzi Zespół jako impresario, wnuczka przejęła po babci funkcję głównego choreografa. Związana jest z Zespołem od dziecka, kontynuuje rodzinną pasję do tańca ludowego i miłość do polskich tradycji. Jacklyn Krysiński jest absolwentką Studium Polonijnego dla choreografów w Lublinie, a także absolwentką studiów podyplomowych, związanych z polskimi tańcami ludowymi, rytmiką i edukacją artystyczną. Zespół „Polonia” składa się z kilku grup wiekowych, które działają pod wspólnym szyldem: Polonia, Młoda Polonia, Mała Polonia, i dziecięca grupa Krasnoludki. Niemal od początku powstania, kierownikiem muzycznym Zespołu jest znakomity muzyk, Mieczysław Dziś.

Od momentu powstania, zespół „Polonia” odgrywa znaczącą rolę jako przedstawiciel Polonii w USA. Na trwałe wpisał się w bogatą historię rodzinnego miasta Chicago i podkreśla obecność polskiej diaspory w tym mieście. Zespół wielokrotnie gościł z występami w Konsulacie RP w Chicago, regularnie też koncertuje podczas wszystkich ważnych wydarzeń kulturalnych w mieście i w stanie Illinois. Szczególnie ważne dla Polonii są obchody święta Konstytucji 3 Maja. Tego dnia śródmieście Chicago tonie w biało-czerwonych kolorach i rytmach polskich tańców. W paradzie tancerze zespołu „Polonia” z wielką godnością i dumą reprezentują kraj swoich przodków. W repertuarze Zespołu „Polonia” jest dziś 12 kompletnych suit tańców regionalnych i narodowych, w choreografii Cecylii Rożnowskiej. Wszystkie układy taneczne są stworzone dla 6 do 18 par i wykonywane w oryginalnych strojach.

W ciągu ostatnich 35 lat Zespół „Polonia” wziął udział w ponad 30 międzynarodowych festiwalach folklorystycznych na wszystkich kontynentach i odwiedził ponad 20 krajów. Podziwiali i oklaskiwali go widzowie m. in. w Hiszpanii, Grecji, Chorwacji, Izraelu, Peru, Ekwadorze, Kolumbii, Bułgarii, Indonezji, Brazylii, Haiti, w Chinach, Kostaryce, Kanadzie i we Włoszech. Kilkukrotnie uczestniczył też w Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie i w Polonijnym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Iwoniczu -Zdroju.

W ciągu 35 lat działalności, przez Zespół przewinęły się setki tancerzy i muzyków, dla których Polonia stała się prawdziwym domem i ośrodkiem krzewienia polskich tradycji w USA i na świecie. Wysoki poziom artystyczny „Polonii” i jej  aktywny udział w ważnych wydarzeniach kulturalnych sprawił, że Zespół jest dziś zaliczany do najbardziej aktywnych i rozpoznawalnych grup folklorystycznych w USA.

 

Robert Andrzej Dul