Polski Zespół Folklorystyczny „Łowiczanie” z San Francisco (USA)

Rok przyznania nagrody:
1987

Kategoria:
Kategoria IV. Zespoły folklorystyczne

Dziedzina:
Taniec. Muzyka. Śpiew

Region:
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, San Francisco

Grupa powstała w 1975, a podstawowym celem jej działalności stało się prezentowanie i promowanie polskiej kultury – poprzez taniec i śpiew. Jego założycielką, a jednocześnie wieloletnią  kierowniczką była Krystyna Chciuk. Nazwa grupy została wybrana – ze względu na urok łowickich strojów ludowych – przez jej założycielkę i pierwsze młode członkinie zespołu. Obecnie kierownictwo artystyczne nad „Łowiczanami” sprawuje Mary Kay Struvland (wyróżniona nagrodą „Amicus Poloniae” i medalem „Pro Memoria”), zaś za stronę muzyczną odpowiada Susan Worland. Zespół, który może się poszczycić 20 kompletami polskich strojów narodowych i ludowych, tworzą dziś tancerze, muzycy i chór. W repertuarze „Łowiczan” znajdują się polskie tańce narodowe i regionalne (m.in. kurpiowskie, śląskie, krakowskie, śląskie i rzeszowskie).

W 1978 roku zespół wystąpił po raz pierwszy na festiwalu w Michigan. W tym samym roku podjął współpracę z byłym członkiem Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”, Janem Sejdą. Jego praca, a także kolejnych choreografów, m.in. Czesława Kujawskiego, Bożeny Niżańskiej, Jana Nachstera, Marii Pietraszek-Wnęk, Wiesławy Hazuki i Leokadii Magdziarz, jest do dziś ogromnie ceniona przez grupę. W 1979 roku „Łowiczanie” zostali zarejestrowani jako organizacja non-profit, co dało im możliwość poszerzenia działalności kulturalnej na terenie San Francisco.

Historia zespołu to ogromna ilość koncertów, przede wszystkim w na terenie USA (m.in. w Oregonie, Waszyngtonie, Północnej Kalifornii i Los Angeles). Od 1983 roku „Łowiczanie” regularnie biorą udział w San Francisco Ethnic Dance Festival (jedenaście edycji) oraz w Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie (od 1980 roku). Występowali także w innych miastach Polski, m.in. w Krakowie i w Iwoniczu Zdroju (festiwal grup dziecięcych). W 1987 roku koncertowali przed Janem Pawłem II podczas jego wizyty w Kalifornii. Warto również podkreślić współpracę zespołu z Neva Russian Dance Ensemble oraz polonijnymi zespołami „Krakusy” i „Podhale” (wspólne występy w 1996 roku).

„Łowiczanie” są członkiem Polish Folk Dance Association of the Americas.

 

 

Opracowała Justyna Dąbrowska

Źródła: folder XV Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, Rzeszów 2011