Władysław Młynek

Rok przyznania nagrody:
1987

Kategoria:
Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej

Dziedzina:
Działalność naukowa, upowszechnianie, animacja

Region:
Czechy, Nawsie

Władysław Młynek (pseudonim „Hadam z drugi jizby”) urodził się w 1930 roku w Gródku na Zaolziu. Przez większość życia związany był z miejscowością Nawsie. Wykonywał zawód nauczyciela – pracował w szkołach w Trzyńcu, Bukowcu, Milikowie i Gnojniku.

Był wieloletnim działaczem Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, m.in. jego Sekcji Folklorystycznej. Pełnił również funkcję prezesa zarządu głównego tej organizacji w latach 1990-1993, zaś przez następne cztery lata – wiceprezesa do spraw kultury. Dał się także poznać jako założyciel i znakomity dyrygent wielu chórów szkolnych na Zaolziu oraz chóru Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Władysław Młynek prowadził też – jako kierownik artystyczny – męski chór „Gorol” w Jabłonkowie (od 1978 roku). W 1983 roku powierzono mu pieczę nad „Gorolskim Świętem”.

Władysław Młynek parał się również literaturą. Pisał zarówno językiem literackim, jak i gwarą. W jego dorobku znajdują się utwory prozatorskie, poetyckie, teatralne, słuchowiska radiowe, a nawet piosenki dla dzieci i młodzieży. Wśród jego publikacji znaleźć można m.in. Śpiewające zbocza, Drogę przez siebieŚpiywy zza Olzy. Utwory Władysława Młynka ukazały się także w wielu antologiach (m.in. Zaprosiny do stołu, SamosiewyZ biegiem Olzy). Laureat pisał także artykuły prasowe i w latach 1992-1993 kierował magazynem „Zwrot”. Należał do kilku organizacji literackich. 

Władysław Młynek zmarł w 1997 w Nawsiu.

 

 

Opracowała Justyna Dąbrowska

Źródła: portale internetowe www.zaolzie.org oraz www.gorol.cz