Powiększ
Powiększ zdjęcie

Zespół „Krakus” z Genk (Belgia)

Rok przyznania nagrody:
1977

Kategoria:
Kategoria IV. Zespoły folklorystyczne

Dziedzina:
Taniec. Muzyka. Śpiew

Region:
Belgia, Genk

Zespół „Krakus” rozpoczął działalność w 1959 z inicjatywy Związku Polaków w Limburgii, na czele którego stał Bronisław Stala. Utworzenie zespołu wspierało Polskie Stronnictwo Ludowe. Choreografem grupy została Wanda Stala-Żmijewska.

Od 1977 roku w Genk pod nazwą „Krakus” działają dwa zespoły – obydwa powołują się na ten sam rodowód i historię. W 1980 roku, podczas V Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie, koncertowały obydwie grupy – Zespół Pieśni i Tańca „Krakus” oraz Polonijny Zespół Folklorystyczny „Krakus”.

Historia zespołu jest niezwykle bogata i obfituje w liczne sukcesy. Już w 1960 roku „Krakus” sięgnął po pierwszą nagrodę podczas międzynarodowego konkursu i festiwalu w Berkenhof. Pierwsze dziesięciolecie istnienia grupy ukoronowane było zaś zdobyciem Pucharu Tysiąclecia Państwa Polskiego oraz sztandaru, który był darem Towarzystwa „Polonia” z Warszawy. Zespół był również inicjatorem festiwali polonijnych grup folklorystycznych i jako pierwszy wykonał hymn młodzieży polonijnej My, młodzież polska z zagranicy… podczas I Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie w 1969 roku..

„Krakus” koncertował po raz pierwszy w Polsce w 1967 roku i od początku spotykał się z ogromną  sympatią publiczności. Zyskał także wsparcie organizacji polonijnych, polskiego konsulatu w Brukseli i Towarzystwa „Polonia” z Warszawy. Zespół występował wielokrotnie podczas festiwali i uroczystości polonijnych, a także w podczas oficjalnych uroczystości w Belgii i w Holandii (m.in. obchody świąt Królestwa Belgijskiego, międzynarodowe Obchody Folkloru). Warto podkreślić także to, iż „Krakus” – od początku swego istnienia – dbał o popularyzowanie polskiego folkloru w zachodniej części Europy i dawał tym przykład innym środowiskom polonijnym. Niejednokrotnie inicjował także różnorodne spotkania, festiwale i uroczystości. Współpracował z wieloma polskimi i polonijnymi zespołami, a jego członkowie odbywali kursy folklorystyczne w Polsce. Ich zaangażowanie sprawiło, że do grupy zaczęli dołączać również Belgowie zauroczeni naszą kulturą.

Od 1987 roku Polonijny Zespół Folklorystyczny „Krakus”, działający przy Polskim Związku Kulturalnym w Genk i kierowany przez Nadję Nijs, wpiera chór, który również zyskał ogromną popularność.

 

Opracowała Justyna Dąbrowska

Źródła: Archiwum Nagrody im. Oskara Kolberga, foldery V Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, Rzeszów 1980, X Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, Rzeszów 1996, XI Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, Rzeszów 1999