Zespół Folklorystyczny z Popowic

Rok przyznania nagrody:
2003

Kategoria:
Kategoria IV. Zespoły folklorystyczne

Dziedzina:
Taniec. Muzyka. Śpiew

Region:
Łódzkie, powiat wieluński, Popowice

Popowice - wieś w gminie Pątnów, w powiecie wieluńskim – miejsce działalności Zespołu Folklorystycznego, utworzonego w 1989 r. i działającego pod kierownictwem Edwardy Lach. Zespół tworzą mieszkańcy Popowic: Władysława Barańska, Krystyna Nowak, Grażyna Mierzwa, Danuta Janic, Dorota Pęcherz, Jadwiga Pałyga Zenona Pochrzęst, Aurelia Michnik, Teresa Kowalczyk, Henryka Pochrzęst, Grażyna Marchewka (z Józefowa) oraz Zdzisław Jarząbek, Antoni Kędzia i Jacek Grajek.

Repertuar zespołu, stanowi prezentację folkloru Ziemi Wieluńskiej a pochodzi z ustnych przekazów mieszkańców Popowic. Obejmuje pieśni miłosne i weselne, ballady, kolędy i pastorałki, inscenizacje obrzędowości rodzinnej (,Zmówiny, Pępkowe, Wywoziny Bachusa) i zwyczajów dorocznych (Wieczór wigilijny, Wiliorze, Od ostatków do Sobótek, Dzień Matki Boskiej Gromnicznej), tańce ludowe oraz formy teatralno-kabaretowe (Życie ludzi na wsi).

Zespół przywiązuje dużą wagę do inscenizacji obrzędowych, widowisk opartych na miejscowych zwyczajach i obrzędach, opracowanych scenariuszowo i reżyserowanych przez E. Lach. Na uznanie zasługuje spontaniczne aktorstwo, biegłość w posługiwaniu się gwarą oraz dbałość o szczegóły etnograficzne. Opracowane przez zespół prezentacje pieśni, obrzędów i tańców z Ziemi Wieluńskiej, zostały udokumentowane przez regionalne placówki kultury: Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, Gminny Ośrodek Kultury w Pątnowie. Telewizja Polska kilkakrotnie emitowała widowiska obrzędowe i programy z udziałem zespołu: Wigilia, Życie ludzi na wsi, Śladami Oskara Kolberga - tańce sieradzkie, Bachusy, Jadą bachusy, czyli wywoziny w Popowicach.

W 1992 i 1994 r. zespół został nagrodzony na Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej; 1995 otrzymał nagrodę im. Prof. Józefa Burszty na Festiwalu w Kazimierzu; w 1997 roku został laureatem XIII Międzywojewódzkiego Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Bukówcu Górnym oraz zdobył nagrodę w Tarnogrodzie, za prezentację widowiska Dzień Matki Boskiej Gromnicznej; w 1998 roku na Ogólnopolskim Festiwalu w Baranowie Sandomierskim Dziecko w folklorze – I nagroda za widowisko Narodziny i pępkowe;, w 2001 r. na Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie otrzymał I nagrodę za prezentację tańców grupowych z okolic Wielunia.

Zespół Folklorystyczny z Popowic podjął działalność popularyzatorską i edukacyjną, realizowaną w środowisku lokalnym - opiekę merytoryczną i instruktorską nad Dziecięcym Zespołem Obrzędowo-Tanecznym, przy Szkole Podstawowej w Popowicach.

 /red.K.M./

 

http://www.patnow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=3&artykul=47&akcja=artykul