Powiększ
Powiększ zdjęcie

Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy „Jarzębina” z Kocudzy

Rok przyznania nagrody:
2003

Kategoria:
Kategoria IV. Zespoły folklorystyczne

Dziedzina:
Muzyka. Śpiew

Region:
Lubelskie, powiat janowski, Kocudza

Zespół „Jarzębina” należy do najbardziej znanych grup śpiewaczych w Polsce wschodniej. Powstał w 1990 r. przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kocudzy, wsi w powiecie janowskim na Roztoczu, w jednym z najciekawszych na Lubelszczyźnie regionów etnograficznych.

 

„Jarzębina” to tradycyjny, wielopokoleniowy żeński zespół, kierowany przez Irenę Krawiec. Należy do najaktywniejszych na ziemi janowskiej, uhonorowany został licznymi nagrodami i wyróżnieniami. Składa się z grupy śpiewaczej i obrzędowej. Zespół prezentuje bogaty i zróżnicowany gatunkowo repertuar jednogłosowych pieśni obrzędowych i powszechnych, dla których źródłem jest tradycja ustna, oparta głównie na przekazach rodzinnych oraz różnego rodzaju śpiewnikach: o charakterze religijnym (kantyczki-kolędy, pastorałki, pieśni adwentowe, wielkopostne i wielkanocne) i narodowym. Pieśni i dialogi wykowywane są w gwarze kocudzkiej, z troską o oryginalne tempo, głośność i styl artystycznej wypowiedzi.

 

Na uwagę zasługują unikalne pieśni pogrzebowe i wielkopostne, które wyniosły „Jarzębinę” do czołówki zespołów śpiewaczych. Szczególnym zadaniem w działalności Zespołu jest opracowanie i przygotowanie widowisk. Przypominają one życie dawnej wsi zgodne z kalendarzem natury, kultywują dawne zwyczaje i obyczaje. W repertuarze „Jarzębiny” są: "Wesele kocudzkie", "Ocepiny", "Prasowocki", "Miedlorki i pocirocki", "Łostatni rózeniec", "Świecok", "Mielenie w żarnach", "Pośnik kocudzki", "Herody kocudzkie".

 

Zespół występował w przeglądach i festiwalach: w Kazimierzu (w 1991 r. wyróżnienie,w 1993 –występ gościnny z widowiskiem "Miedlorki i pocirocki") w Tarnogrodzie (1991-1995); w Baranowie Sandomierskim (Ogólnopolski Festiwal Gawęd i Pieśni Sierocych 1992-1999); w Tychach (Spotkania Teatralne 1996-1998); w Nadrzeczu (Dom służebny Polskiej Sztuce Słowa, Muzyki i Obrazu 1997-2000); w Jarosławiu (Międzynarodowy Festiwal „Muzyka dawna” 1998-2000); w Kawkowie (Międzynarodowe Spotkania „Dramat i liturgia” 1995-2002); w Zebrzydowicach (Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych 2002); w Modliborzycach (Międzypowiatowy Przegląd Tradycyjnych Kolęd i Pastorałek 1999-2003).

 

Zespół wiele troski poświęca zapewnieniu ciągłości trwania kultury tradycyjnej w środowisku lokalnym. Wraz z „Jarzębiną” poznają pieśni i koncertują młodsze córki – Zespół Dziecięcy „Wisienki”. 

 

/red.K.M./

 

http://www.muzykaroztocza.pl/muzyk/3/name/%22Jarz%C4%99bina%22+z+Kocudzy.html