Zespół Regionalny „Cepelia Fil Wilamowice” – Wilamowice

Rok przyznania nagrody:
2000

Kategoria:
Kategoria IV. Zespoły folklorystyczne

Dziedzina:
Taniec. Muzyka. Śpiew

Region:
Śląskie, powiat bialski, Wilamowice

Społeczność Wilamowic tworząc w 1948 r. pierwszy zespół folklorystyczny zyskała możliwość prezentacji i przyczyniła się do zachowania swojej odrębności i tożsamości kulturowej, wynikającej z osadnictwa flamandzkiego w odległych dziejach tego regionu (XIII w.). Zespół kultywuje rodzimą tradycję w zakresie muzyki, śpiewu, tańca, obyczajów, języka i stroju ludowego przekazywanego kolejnym pokoleniom.

 „Zespół Regionalny Wilamowice” po raz pierwszy wystąpił w 1949 r. w Krakowie. Od początku działalności współpracował z „Cepelią” oraz z zespołami państwowymi „Mazowsze” i „Śląsk”, które włączyły do swoich programów tańce i stroje wilamowickie.

W 1964 r. patronat nad zespołem objęła „Cepelia” w Czechowicach Dziedzicach, co umożliwiło działalność koncertową zespołu podczas krajowych imprez (np. Tygodzień Kultury Beskidzkiej) i za granicą (Niemcy, Belgia, Włochy, Francja, Szwajcaria, Bułgaria).

W latach 80-tych przy zespole powstała grupa dziecięca „Fil” (od nazwy tańca). Patronat nad nowym zespołem przejęła Jolanta Danek i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach.

W 1995 r. powstał jeden zespół, który przyjął nazwę: Zespół Regionalny „Cepelia – Fil – Wilamowice”. W 1995 r. Zespół reprezentował Polskę na Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych w Żywcu; w 1999 r. na licznych estradach Tygodnia Kultury Beskidzkiej oraz na Międzynarodowym Festiwalu „Europa bez granic” w Legnicy. Za swoje osiągnięcia artystyczne Zespół otrzymał Dyplom Wojewody Bielskiego i Dyplom Ministerstwa Kultury i Sztuki. Dokumentacja działalności artystycznej zespołu w formie nagrań muzycznych znajduje się w Polskim Radio i TVP w Katowicach, Wrocławiu i Warszawie.

 

Barbara Zagórna-Tężycka

 

https://www.youtube.com/watch?v=m80bdtPtb94