Powiększ
Powiększ zdjęcie

Zespół Regionalny „Mogilanie” z Mogilan

Rok przyznania nagrody:
2010

Kategoria:
Kategoria IV. Zespoły folklorystyczne

Dziedzina:
Taniec. Muzyka. Śpiew

Region:
Małopolskie, powiat krakowski, Mogilany

Zespół powstał w Gminnym Ośrodku Kultury w Mogilanach, w 1984 r. Inicjatorami jego utworzenia byli Krzysztof Musiał (ówczesny dyrektor Ośrodka Kultury), Jerzy Rogala i Kazimierz Królik. Pierwszymi członkami zespołu zostali mieszkańcy Mogilan, osoby związane z chórem parafialnym i Klubem Rolnika.

 

„Mogilnie” to zespół wielopokoleniowy, w okresie ćwierćwiecza działalności artystycznej jego członkami było ponad 150 mieszkańców Mogilan i okolic. W 2010 r. liczył 40 osób. Wiele z nich działa od początku istnienia zespołu. „Mogilnie”, spełniają w społeczności lokalnej funkcję kulturotwórczą, umożliwiają międzypokoleniowy przekaz regionalnych tradycji, stanowią płaszczyznę integracji społecznej i współdziałania mieszkańców wsi. Działalność zespołu skupiającego dorosłych i młodzież, zainspirowała środowisko do utworzenia w 2002 r. Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Mali Mogilnie” i Szkoły Muzykowania Ludowego (na tradycyjnych instrumentach; heligonce, skrzypcach, trąbkace) przy Gminnym Ośrodku Kultury.

 

Zespół prezentuje kulturę muzyczną okolic Mogilan, folklor grupy krakowiaków zachodnich. Od 1986 r. funkcję kierownika artystycznego sprawuje Janina Kalicińska (etnochoreograf, znawczyni folkloru ziemi krakowskiej, laureatka Nagrody Oskara Kolberga w 1992 r.), która jest również autorką wszystkich realizowanych opracowań scenicznych. Instruktorem tańca jest Marek Horbaczewski, kierownikiem zespołu Kazimierz Królik. Integralną częścią zespołu jest kapela z tradycyjnym zestawem instrumentów dawnej muzyki krakowskiej (heligonka, skrzypce, klarnet, trąbka, basy trzystrunowe). Pierwszym kierownikiem kapeli był Adam Papież, obecnym jest Adam Królik.

 

Repertuar „Mogilan” to opracowane inscenizacje, przedstawiające zwyczaje i obrzędy wsi podkrakowskiej; „Dożynki Mogileńskie”, „Comber babski” , „Wesele  Mogileńskie”, „Zabawa kuligowa”, „Okolędowanie gospodarzy”. Zespół prezentuje podczas widowisk scenicznych krakowskie tańce:  krakowiaki, chodzone, polki, sztajery zwane dawniej stancerami, walczyki, oberki, mazurki; wykonuje przyśpiewki i pieśni.  Podstawą opracowania repertuaru były materiały źródłowe zgromadzone przez najstarszych członków zespołu i ich rodziny oraz archiwalia dokumentujące folklor krakowski, pochodzące ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie.  Wykazano szczególną dbałość o przygotowanie sceniczne zespołu w zakresie stroju krakowskiego, który opracowano na podstawie kolekcji  muzealnej, zgodnie z etnograficznymi instrukcjami. Merytorycznego wsparcia przy tworzeniu programu udzieliło „Mogilanom” wielu etnomuzykologów, etnochoreografów i regionalistów.

 

O wysokim poziomie artystycznym zespołu świadczą wysokie oceny jurorów i ekspertów oraz popularność wśród publiczności podczas wielu koncertów, konkursów i festiwali folklorystycznych w kraju  i za granicą (min. Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Francja, Niemcy, Serbia, Ukraina, Węgry Włochy). Do najważniejszych wyróżnień należą: I miejsce i „Pawie Pióro”  w Międzynarodowym Przeglądzie Folklorystycznym w Tarnowie,  1996 r., „Brązowa Baszta” dla  kapeli w Kazimierzu, w 1996 r., I miejsce i statuetka „Boryny” w Ogólnopolskim Festiwalu „Biesiada Weselna” w Węgrowie, 1997 r., I nagroda w Przeglądzie Widowisk Obrzędowych w Katowicach w 2000 r., nagroda główna w Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Folklorystycznych w Stalowej Woli, w 2001 r., nagroda główna „Łowicki Pasiak” w Ogólnopolskich Spotkaniach Folklorystycznych w Łowiczu, w 2009 r.

 

Występy  zespołu „Mogilnie” były wielokrotnie dokumentowane przez oddziały regionalne TVP (Kraków, Katowice, Toruń) oraz Archiwum Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół”. W 1999 r. Zespół został przyjęty  w poczet członków Polskiej Sekcji C.I.O.F.F.

 

/red.K.M./

 

http://www.gok.mogilany.pl/de/folklor/zespol-regionalny-mogilanie.html

 

https://www.youtube.com/watch?v=fp_Cg73QVtY