Powiększ
Powiększ zdjęcie

Benedykt Kafel

Rok przyznania nagrody:
2008

Kategoria:
Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej

Dziedzina:
Działalność naukowa, upowszechnianie, animacja

Region:
Małopolskie, Nowy Sącz

Benedykt Kafel urodził się w 1948 roku w Tabaszowej, w powiecie nowosądeckim. Ukończył etnografię na Uniwersytecie Jagiellońskim, a od 1976 do 2019 roku związany był z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Nowym Sączu, przekształconym w Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”. Pełnił tam funkcję głównego instruktora ds. folkloru. W 1979 roku zainicjował utworzenie Działu Folkloru i Sztuki Ludowej, którym kierował przez 24 lata. Doprowadził do powstania archiwum zasobów kulturowych regionu w zakresie folkloru i sztuki. Zawiera ono bogaty zbiór materiałów wizualnych i dźwiękowych, dokumentujących muzykę, śpiew, taniec ludowy oraz rejestrację twórców kultur lokalnych i grup folklorystycznych z pełnym opracowaniem ich działalności artystycznej.
Laureat sprawuje opiekę nad twórcami współczesnej kultury ludowej w zakresie konsultacji merytorycznych, doskonalenia warsztatowego artystów i kadry instruktorskiej zespołów folklorystycznych oraz pomocy w działaniach organizacyjnych. Dba o twórczy rozwój regionalnego dziedzictwa, o przekaz pokoleniowy, świadome i zgodne z tradycją wykorzystanie elementów regionalnej kultury, zabiega o upowszechnienie i promocję artystycznych dokonań w dziedzinie sztuki ludowej i folkloru.
Benedykt Kafel jest organizatorem, jurorem i konsultantem najważniejszym przeglądów, festiwali, konkursów folklorystycznych, zarówno regionalnych i krajowych, jak i tych o zasięgu międzynarodowym: Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce, „Druzbacka” – konkurs muzyk, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów weselnych w Podegrodziu, „Pastuszkowe kolędowanie” – Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych Grup Kolędniczych w Podegrodziu, Ogólnopolski Festiwal Górali Polskich w Żywcu, „Sabałowe Bajania” Ogólnopolski Konkurs Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków, Pytacy i Mowy Starosty Weselnego w Bukowinie Tatrzańskiej, „Góralski Karnawał” Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych w Bukowinie Tatrzańskiej, Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem, „Święto Dzieci Gór” Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Nowym Sączu.
W latach 1988–1993 wchodził w skład Zespołu Ekspertów ds. Folkloru przy Ministrze Kultury i Sztuki. Jest członkiem-założycielem Polskiej Sekcji CIOFF i ekspertem organizacji. W latach osiemdziesiątych był także członkiem Rady Artystycznej „Sceny Ludowej” przy Krajowym Zarządzie ZMW. Obecnie jest wykładowcą seminariów, konferencji i szkoleń folklorystycznych organizowanych przez Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” i inne ośrodki naukowe i instytucje kultury.
W październiku 2006 roku obchodził jubileusz 30-lecia pracy zawodowej, całkowicie poświęconej kulturze ludowej. Za dotychczasową działalność został uhonorowany Nagrodą im Jędrzeja Cierniaka, Dyplomem Honorowym Ministra Kultury i Sztuki, Nagrodą Wojewody Nowosądeckiego za wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury, Nagrodą Dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu oraz Brązowym Krzyżem Zasługi.

Katarzyna Markiewicz