Powiększ
Powiększ zdjęcie

Maria Kazimiera Sarnacka

Rok przyznania nagrody:
2016

Kategoria:
Kategoria II. Pisarstwo ludowe

Dziedzina:
Literatura ludowa

Region:
Dołhobrody, gm. Hanna, pow. włodawski, woj. lubelskie

Maria Kazimiera Sarnacka urodziła się 31 maja 1939 r. w podlaskiej wsi Dołhobrody nad Bugiem, gdzie mieszka do dziś. Jest osobą pogodną, życzliwą, kochającą rodzinną wieś i ludzi oraz szczególnie wrażliwą na piękno otaczającej przyrody. Poezja towarzyszyła jej już od młodzieńczych lat, ale pierwsze własne utwory pisała „do szuflady”. Dopiero w 1992 r. zdecydowała się na wydanie indywidualnego tomiku Wiersze. Następnie pani Maria wydała jeszcze kolejne publikacje: Wyrosły z chłopskich pól, 1992; Sercem pisane, wiersze z lat 1992-2000; Oddałam serce Bogu i wioskom, wiersze z lat 1980-2002; Poezja – Dziecięcy świat – Mój świat, wiersze z lat 2005-2007; Przez życie z poezją, wiersze z lat 2002-2005; U progu jesieni, 2009; Pokłoń się swojej ziemi, 2012 (tomik ukazał się w języku ukraińskim); Poezja, Lata Wspomnień i Nadziei, 2016.


Twórczość pani Marii prezentowana była także w wydawnictwach zbiorowych: tomiku poezji Amatorska twórczość literacka Podlasia, 1990; antologii wierszy o Podlasiu Igliwia smak, 2001; w Arkuszach Literackich „Kocham Cię” wydawanych przez Duszpasterstwo Rolników we Włocławku w 1995, 1998, 1999 r.; antologii Polska nam papieża dała wydanej przez Stowarzyszenie Literackie Białego Pasterza –Kraków 1999; publikacjach zbiorowych klubu Literackiego „Maksyma”; publikacjach Włodawskiego Domu Kultury: Tomik Poezji Ludowej, 2001, Poezje nadbużańskie, 2005, 2007, tomiku zbiorowym Słowami Duszy grupy poetyckiej „Łączeń”, Włodawa 2007; albumie Młodzi Twórcom, Hanna 2009 oraz w prasie, m.in. w „Gazecie Chłopskiej”, „Podlaskim Echu Katolickim”, „Słowie Podlasia”.


W swoich utworach pisze o miłości, Bogu, pięknie przyrody, sensie życia, trudnej, lecz pięknej pracy na roli, przemijaniu oraz wartościach i tradycjach swojego regionu. W ostatnim tomiku wydanym w maju 2016 r. autorka zamieściła także swoje wspomnienia pisane prozą.
Chętnie udziela się w różnorodnych organizacjach o charakterze literackim i religijnym, jest m.in. członkinią: Podlaskiego Klubu Literackiego „Maksyma” w Białej Podlaskiej (od 1986 r.), Bractwa Literackiego Białego Pasterza w Krakowie od 1996 r., należała także do Klubu Seniora „Wrzos” w Białej Podlaskiej, Grupy Poetyckiej „Łączeń” we Włodawie, Stowarzyszenia Pamięci Unitów Podlaskich „Martyrium”. Otrzymała także podziękowanie za czynny udział przy tworzeniu Muzeum Ziemi Dołhobrodzkiej – Dołhobrody 2006 r.


Wielokrotna uczestniczka i laureatka konkursów, kiermaszy oraz przeglądów o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym, np.: Konkurs Poetycki im. Ewy Szelburg-Zarembiny „Wiersze Dzieciom” – Chełm 1992, 1994, 1995; „Kiermasz Twórczości Ludowej” – Biała Podlaska 1983, 1990, 2007; III Nagroda w konkursie „Sztuka ludowa południowego Podlasia” – Biała Podlaska 1984, 1991; „Przegląd Sztuki Ludowej” w ramach Międzynarodowego Jarmarku Folkloru – Biała Podlaska 2006, 2007; „Biesiada Nadbużańska” – Biała Podlaska 1990, Sosnówka 1991, Rokitno 1993, Janów Podlaski 1994, Platerów 1995, Konstantynów 1996, Kodeń 1997, Sławatycze 1998; „Dni Wspólnoty Chrześcijańskiej” – Biała Podlaska 1993; „Biesiada Poetycka” – Kraków 1997, Biała Podlaska 1999, Różanka 1999; Międzywojewódzki Konkurs „Sztuka ludowa południowego Podlasia” – Biała Podlaska 1998; „Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej” – Biała Podlaska 1999; Powiatowy Przegląd Twórczości Ludowej, Drelów 1999; „Konkurs Poetycki im. Sabiny Derkaczewskiej” – Krasnystaw 2002-2006; „XI Jarmark Hetmański” – Zamość 1999, 2005; „Przegląd twórczości ludowej oddziału bialskiego STL” – Biała Podlaska 2003; „Lewkowskie Jarmarki” – Dokudów 2003; „Spotkania Twórców Ludowych” – Dołhobrody 2003, Hanna 2005 r.; „Przegląd Twórczości Ludowej” Chełmskiego Oddziału STL – Krasnystaw 2004;bialskiego „Jesienne Spotkania Poetów Ludowych”, Biała Podlaska 2004; „Jarmark Holeński” – Hola 2006-2015; „Jarmark Jagielloński” – Parczew 2006-2008; „XVIII Jarmark Folkloru” – Biała Podlaska 2008, Włodawa 2009; Konkurs „Serce jak obłok” Redakcji Katolickiego Radia Podlasie w Siedlcach; wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Jana Pocka – Lublin 2015, 2016. Prezentuje także swoją twórczość podczas imprez plenerowych, okolicznościowych i kościelnych na terenie gminy Hanna, powiatu włodawskiego oraz województwa lubelskiego.


Pani Maria została hojnie obdarowana także wieloma innymi talentami – śpiewa i występuje w widowiskach obrzędowych (jest członkinią Zespołu Folklorystycznego „Jutrzenka”, laureata Nagrody im. Oskara Kolberga z 2005 r.), haftuje, wyrabia koronki, a także jest wielokrotnie nagradzaną mistrzynią kuchni regionalnej (wykonuje sękacze podlaskie, korowaje weselne, sułoduchę, kutiuchy). Brała czynny udział w programie edukacyjnym TVP Pr. I „Para w Polskę” – Dołhobrody 2003 oraz „Kiermaszach Plastyki Obrzędowej i Wypieków Wielkanocnych” – Biała Podlaska 2004-2006. Jest wielokrotną uczestniczką i laureatką konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, 2001-2006. W 2003 r. otrzymała nagrodę „Perła 2003” za Dołhobrodzki korowaj.


Maria Kazimiera Sarnacka prowadzi również działalność edukacyjną poprzez czynny udział w spotkaniach, warsztatach, lekcjach bibliotecznych, audycjach i realizacji projektów unijnych podejmowanych przez szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, domy kultury, biblioteki na terenie gminy i powiatu. W 2014 r. otrzymała Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

 

Anna Kazimieruk