Tadeusz Bukowski-Groska

Rok przyznania nagrody:
2002

Kategoria:
Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej

Dziedzina:
Działalność naukowa, upowszechnianie, animacja. Literatura ludowa

Region:
Podhale, Ameryka Północna

Pochodzi z Kościeliska-Czajek na Podhalu, wyemigrował do Chicago.

Z zawodu jest artystą - kamieniarzem, projektuje i wykonuje elementy architektoniczne i obiekty wyposażenia wnętrz domów oraz  ich otoczenia (kominki, ławy i stoły kamienne).

Jest poetą, pisze gwarą podhalańską. Tańczył i występował w zespołach folklorystycznych. Pisał sztuki teatralne oparte na folklorze podhalańskim. Nakręcił serię obrazów, etiud filmowych prezentujących góralskie tańce (projekt zrealizowany został dla TVP).

Jest autorem publikacji: Gwaro podhalańsko fto dziś tobom włado? Słownik gwary góralskiej, wydanej w Chicago w 2000 roku. Książka zawiera zapamiętany i zebrany przez autora, uporządkowany alfabetycznie zbiór słów, wyrażeń i zwrotów gwarowych, stosowanych w potocznej mowie góralskiej. Umiłowanie mowy rodzimej – góralskiej gwary, troskę o jej znajomość i zachowanie wśród Podhalan żyjących poza granicami ojczyzny, wyraził w wierszu  zamieszczonym we wstępie do Słownika...

 

Gwaro podhalańsko kaj zej se podziała

Ci by cię Kierzanka dalyko zabrała?

I tom nasom gwaromcoraz mniyj godajom

Jedni się jyj wstydzom, inni jom babrajom.

Musime jom brunić coby nie zginyna

Idzie zawierucha, coby jom ninyna

Mowo nasyk łojców, fto dziś tobom włodo

Chylym przed tym coło, fto tyn dar posiado.

 /red.K.M./