Powiększ
Powiększ zdjęcie

Zespół Śpiewaczy KGW z Łukowej I

Rok przyznania nagrody:
2002

Kategoria:
Kategoria IV. Zespoły folklorystyczne

Dziedzina:
Muzyka. Śpiew

Region:
Lubelskie, Łukowa

Łukowa do rozległa wieś powiatu biłgorajskiego, (woj. lubelskie), przylegająca do pasma wzgórz roztoczańskich i lasów Puszczy Solskiej. Ze względu na znaczą ilość mieszkańców współczesna Łukowa dzieli się na cztery sołectwa: Łukowa I - dawniej nazywana Wólką lub Rowami; Łukowa II – dawniej nazywana Kątem; Łukowa III – tzw. Łazy oraz Łukowa IV – zwana Rakowcem. Wyliczenie wszystkich sołectw Łukowej jest o tyle ważne, że również pozwala odróżnić poszczególne zespoły ludowe jakie tu od wielu lat działają, a każde sołectwo ma swój zespół.

Zespół Śpiewaczy z Łukowej I - to grupa kobieca założona w 1984 roku i działająca do dzisiaj. Na przestrzeni tych lat członkiniami zespołu były: Janina Bździuch – ur. w 1939 r., kierownik grupy, Maria Groniewska – 1949, Janina Stelmach – 1945, Marianna Mazur – 1937, Józefa Majkowska – 1956, Eugenia Turczyniak 1946, Krystyna Regiel – 1943, Maria Gaca – 1949. Współpracują z miejscowym Gminnym Ośrodkiem Kultury. Niezwykle charakterystycznym wyróżnikiem zespołu z Łukowej jest także strój kobiecy, określany jako lasowiacki – tło białe z okalającymi czerwonymi lub czarnymi haftami.

Do najcenniejszych składników szerokiego repertuaru zespołu należy zaliczyć kilka gatunków pieśni: różnorodne kolędy – życzące (dunajeszczodrówki), ludowe pieśni apokryficzne, dawne pastorałki, pieśni i przyśpiewki weselne, pieśni pasterskie, pogrzebowe, rekruckie i żołnierskie, miłosne oraz utwory z kręgu ludowej pobożności. Wiele z nich zostało udokumentowanych poprzez nagrania Polskiego Radia, Instytut Sztuki PAN i inne instytucje.

Pierwszy sukces zespół zanotował w 1989 r. - III nagroda w Kazimierzu. Największe osiągnięcia kobiet z Łukowej I przypadają na rok 2000 -  na kazimierskim festiwalu zespół śpiewaczy zdobył w swojej kategorii „Złotą Basztę”.

Działając w poszerzonej grupie zespół przygotowywał także ludowe widowiska oparte na miejscowych obrzędach i zwyczajach oraz tematach z dawnego życia wsi. Jedno z nich  „Prasowanie tabaku” zostało nagrodzone w 2000 r. w Tarnogrodzie na Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej.

 

Jan Adamowski

 

http://www.muzykaroztocza.pl/muzyk/31/name/Zesp%C3%B3%C5%82+z+%C5%81ukowej+I.html