Powiększ
Powiększ zdjęcie

Zespół obrzędowy ze Strykowic Górnych

Rok przyznania nagrody:
2002

Kategoria:
Kategoria IV. Zespoły folklorystyczne

Dziedzina:
Muzyka

Region:
Mazowieckie, powiat zwoleński, Strykowice Górne

Zespół powstał w 1978 r. z inicjatywy mieszkanki Strykowic - Wandy Krawiec, wywodzącej się z rodziny muzyków i śpiewaków ludowych. Opiekunami merytorycznymi zespołu byli przez wiele lat: Joanna Tęcza i Adolf Krzemiński.

 

Zespół tworzyło 17 kobiet. Od początku występowała z nimi kapela ludowa, w której grali: Franciszek Lewikowski (skrzypce), Kazimierz Zdrżalik (skrzypce), Tadeusz Mazur (harmonia), Stanisław Lewikowski, a po jego śmierci Henryk Lewikowski (bęben). Zbierano pieśni, gadki, opisy dawnych zwyczajów i obrzędów, wydobywano je od najstarszych mieszkańców Strykowic i okolicznych wsi. Zespół opracował artystycznie zrekonstruowane zwyczaje i obrzędy „Pieczenie chleba”, „Okrężna pierzowin”, „Praczki”, „Żniwa u sołtysa”, „Śmigus - dyngus”, „Chrzciny”, „Gaik”, „Zwyczaje wigilijne”, „Sobótka”, „Wesele”. Zespół występuje w oryginalnych strojach ludowych  ze Strykowic i okolic Tczowa.

 

Na początku lat osiemdziesiątych przyjęto do Zespołu muzykantów: Kazimierza Jaroszka, Jana Lewikowskiego, Kazimierza Molendowskiego, Witolda Krawca, Jana Kustrę, Sławomira Zdżalika.

 

Opracowane widowiska obrzędowe oraz pieśni i tańce zespół prezentował na imprezach gminnych i wojewódzkich, w konkursach i przeglądach o randze ogólnopolskiej – trzykrotnie występował na Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie (1984, 1987, 2002). W 1985 r. grupa taneczna zdobyła nagrodę specjalną, a pary taneczne II nagrody na Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie. W 2000 r. Zespół obrzędowy i kapela „Strykowioki” otrzymał Złotą Basztę na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. W 2001 r. w Ogólnopolskim Konkursie Tańca Tradycyjnego w Rzeszowie zespół ze Strykowic uzyskał nagrodę specjalną za prezentację tańców zabawowych, a para taneczna Janina i Jan Lewikowscy, nagrodę główną „Taneczny krąg”.

 

 Zespół uświetnia uroczystości i realizuje zwyczaje doroczne w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu:  „Niedziela Palmowa”, „Miodobranie” , Święto chleba” i „Dożynki”. Od 1981 roku uczestniczy w prezentacjach folklorystycznych pt. „W kręgu folkloru i sztuki ludowej”,  od 1999 r. w programie edukacyjnym pn. „Akademia folkloru”, realizowanym  w Ośrodku Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu.

 

 Dorobek zespołu udokumentowany jest na kasetach video, w maszynopisach, w prasie i telewizji.

 

 Adolf Krzemiński