Anna Adamowicz

Rok przyznania nagrody:
2001

Kategoria:
Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej

Dziedzina:
Działalność naukowa, upowszechnianie, animacja

Region:
Wileńszczyzna

Anna Adamowicz z domu Mikielewicz urodziła się w 1958 r. w zaścianku Hajdaniszki w rejonie wileńskim. W roku 1960 rodzice – Aniela i Antoni Mikielewicze – przenieśli się do miasteczka Bujwidzie, gdzie mieszkają do chwili obecnej. W roku 1965 rozpoczęła naukę w Bujwidzkiej szkole średniej, którą ukończyła w roku 1976. Studia wyższe odbyła w Państwowym Instytucie Pedagogicznym (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Wilnie na Wydziale Polonistyki, uzyskując dyplom nauczycielki języka polskiego i literatury oraz geografii. Po studiach od 1981 r. dwa lata pracowała w Bujwidzkiej szkole średniej, a od 1983 w Wileńskiej Pomaturalnej Szkole Rolniczej w Białej Wace k. Wilna.
Zainteresowanie kulturą ludową i folklorem zaszczepiła jej babcia Eufrozyna Ilewicz, mama Aniela, a rozwinęli nauczyciele szkoły. Tańczyła i śpiewała w szkolnym zespole w Bujwidach. W okresie pracy pedagogicznej szkole śpiewała w jednym z najstarszych zespołów folklorystycznych Wileńszczyzny, którego trzon stanowili nauczyciele. Zapisywała pieśni znane i śpiewane we wsiach i zaściankach, opracowywała scenariusze obrzędów świątecznych i rodzinnych. W pogłębieniu wiedzy folklorystycznej pomogły jej studia podyplomowe i doktoranckie w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Anna Adamowicz badała folklor obrzędów rodzinnych osiedli polskich pogranicza litewsko-białoruskiego.
Od 1989 do 1995 r. była konferansjerką Festynów Kultury Polskiej Wileńszczyzny „Kwiaty Polskie” w Niemenczynie. Kilkakrotnie prowadziła imprezy dożynkowe, organizowane przez Centrum Kultury Polskiej, Kiermasze „Kaziuka” Wileńskiego w różnych miejscowościach Wileńszczyzny oraz inne święta regionalne.
Wspólnie z gawędziarzem Dominikiem Kuziniewiczem prowadziła „Kaziuki Wileńskie” w Lidzbarku Warmińskim oraz Jarmark Folkloru w Węgorzewie, Festiwale Kultury Kresowej w Mrągowie.
Anna Adamowicz zajmowała się także rozwojem rynku agroturystyki na Wileńszczyźnie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (oddział w Ciechanowie). W roku 2000 nagrodzona została medalem Komisji Edukacji Narodowej.Anna Adamowicz W 2014 r.kolejny raz poprowadziła  Jarmark Folkloru w Suwałkach i Węgorzewie, i po raz 14 Festiwal Kultury Kresowej w Mrągowie.

/red.K.M./