Wacław Kułakowski

Rok przyznania nagrody:
2001

Kategoria:
Kategoria I. Twórczość plastyczna, zdobnictwo, rękodzieło i rzemiosło ludowe, folklor muzyczno-taneczny

Dziedzina:
Muzyka. Instrumentalista. Cymbalista

Region:
Warmińsko-mazurskie, Mazury, powiat ełcki, Straduny

Wacław Kułakowski urodził się w 1923 roku we wsi Czernice w powiecie wileńsko-trockim. Gry na cymbałach zaczął się uczyć w wieku 14 lat, a jako szesnastolatek grał już w kapeli, zarabiając na utrzymanie. Grywał podczas zabaw i wesel. Miał w repertuarze polki, oberki, walce i kadryle. W czasie wojny był członkiem Armii Krajowej, brał udział w walkach o Wilno w 1944. Jako ochotnik wstąpił do Wojska Polskiego, służył w 8. pułku piechoty II Armii WP, zwolniony jako kapral w marcu 1947 r. Po wojnie, był zmuszony do opuszczenia rodzinnej wsi, wyjechał z Wileńszczyzny i  jako osadnik wojskowy osiedlił się na Mazurach, we wsi Straduny.

Na wiele lat zaprzestał gry na cymbałach. Powrócił do tego instrumentu dopiero w 1978 r. Zajął się wtedy także budową cymbałów i wykonał kilkanaście instrumentów dla swoich uczniów. 1999 r., w Nowej Wsi Ełckiej utworzył młodzieżową kapelę „Wilniuki” prezentującą głównie folklor wileński z przełomu XIX i XX wieku oraz polską muzykę ludową. W tym samym roku zorganizował kapelę „Niezapominajki” przy Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach.  Od tego czasu Wacław Kułakowski wyuczył 30 następców. Założył także kapele „Wacki”, „Kresowiacy”i „Kułakowianki”. Kilkakrotnie występował z uczniami na Festiwalu w Kazimierzu. Nagrania jego utworów znajdują się w archiwach Polskiego Radia, Instytutu Sztuki PAN.

Wacław Kułakowski jest kilkakrotnym laureatem nagród na Konkursach Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą (II miejsce w 2001 roku, I miejsce w kategorii „Duży – mały” (mistrz – uczeń) w 2004 r.). Otrzymał również Nagrodę Główną na Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Dziecięcej „Dziecko w Folklorze” w Baranowie Sandomierskim w 2003 r. Z jego szkoły wywodziło się także kilku laureatów kazimierzowskiego festiwalu: Andrzej Zajko, Paweł Grupkajtis, Karolina Górska. W 2012 r. otrzymał z rąk marszałka województwa warmińsko-mazurskiego laur „Najlepszy z najlepszych”.

Dzięki Wacławowi Kułakowskiemu – mistrzowi gry na cymbałach – tradycja gry na tym instrumencie, przekazana młodym muzykom, ma szansę przetrwać dla przyszłych pokoleń jako muzyka żywa. W 2011 roku, w ramach obchodów XII Jarmarku Kaziuka w Ełku, zorganizowano I Konkurs Cymbalistów Wileńskich.

Wacław Kułakowski był specjalnym gościem serii premier filmu "Pan Tadeusz”. Wcielał się w rolę Jankiela i grał na cymbałach. 

Wacław Kułakowski zmarł 27 grudnia 2016 roku.

 

Maria Baliszewska

 

https://www.youtube.com/watch?v=tNwkClh__wY

http://centrumkulturystraduny.elk.pl/cymbaly/mistrz_kulakowski.html