Powiększ
Powiększ zdjęcie

Dziecięco-Młodzieżowa Kapela Dudziarska z Leszna

Rok przyznania nagrody:
2001

Kategoria:
Kategoria III. Kapele ludowe

Dziedzina:
Muzyka

Region:
Wielkopolskie, Leszno

Kapela Dudziarska działa przy Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie od 1985 r. Założona została przez Stefanię Raupis - instruktora ds. folkloru i Edwarda Ignysia - budowniczego i nauczyciela gry na instrumentach ludowych. Kapela powstała w celu zachowania tradycyjnego instrumentarium (dudy i skrzypce podwiązane) oraz przekazania młodemu pokoleniu regionalnego repertuaru muzycznego. Jest unikalnym w skali kraju folklorystycznym zespołem muzycznym, utworzonym na zasadzie zwielokrotnienia tradycyjnej, dwuosobowej kapeli dudziarskiej w składzie: dudziarz i skrzypek. Kapelę tworzą młodzi muzycy uczący się i pracujący, z Leszna oraz okolicznych miasteczek i wsi. Kontynuatorami pracy pedagogicznej założyciela kapeli E. Ignysia są jego wychowankowie m.in. Tomasz Kiciński i Grzegorz Harman.

Zespół występował na wielu prestiżowych imprezach regionalnych i krajowych zdobywając uznanie i nagrody: Dyplom C.I.O.F.F. na Bydgoskich Impresjach Muzycznych (1997 i 1998); Nagroda i wyróżnienie „Mistrz - uczeń” w Kazimierzu; Nagroda na Ogólnopolskim Festiwalu w Jaśle; I nagroda w Ogólnopolskich Spotkaniach Dudziarzy w Bukowcu, Kościanie, Chodzieży, na Festiwalu Młodych w Bukowcu. Kapela uczestniczyła także w międzynarodowych festiwalach folklorystycznych w Strakonicach (Słowacja), „Ludów Północy” w Gdańsku, 1997; w Brusach 1998; także w Bułgarii, na Litwie i w Niemczech.

Nagrania kapeli znajdują się w archiwach ośrodków regionalnych TVP Poznań, Wrocław, Lublin, w Radiowym Centrum Kultury Ludowej, Polskiego Radia SA w Warszawie, Instytucie Sztuki PAN w Warszawie i Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie.

 

Mirosława Bobrowska; Jerzy Chmiel