Powiększ
Powiększ zdjęcie

Janina Boniakowska

Rok przyznania nagrody:
2001

Kategoria:
Kategoria II. Pisarstwo ludowe

Dziedzina:
Literatura ludowa

Region:
Mazowieckie, Ciechanów

Janina Boniakowska urodziła się we wsi Przążewo pod Ciechanowem w 1918 roku w rodzinie chłopskiej. Po ukończeniu szkoły podstawowej odbyła kurs krawiecki, a w 1939 roku została przyjęta do szkoły położnych, lecz wybuch wojny uniemożliwił jej naukę. W czasie okupacji przeniosła się do Ciechanowa, tam wyszła z mąż i wspólnie z mężem pracowała w kilkunastohektarowym gospodarstwie.

Potrzebę pisania czuła od wczesnej młodości, jednak liczne obowiązki nie pozwalały jej na to, by mogła poświęcić się literaturze. Wiele pierwszych utworów poetki zaginęło podczas wojny. Dopiero w latach 70-tych XX wieku zaczęła publikować swoje wiersze w następujących pismach: „Gospodyni”, „Chłopska Droga”, „Gromada Rolnik Polski”, „Trybuna Mazowiecka”, „Zielony Sztandar”, „Twórczość Ludowa”, „Informator Kulturalny WDK w Ciechanowie” czy „Tygodnik Ciechanowski”. Utwory Janiny Boniakowskiej ukazywały się także w antologiach poetyckich: Wieś tworząca, t. VII, Lublin 1983, Ciechanów i Usenet, Kaposvar 1986 (Węgry), Ojczyzna. Antologia współczesnej poezji ludowej, Lublin 1987, Wieś tworząca, t. VIII, Lublin 1991, Antologia jednego wiersza ludowej poezji religijnej, Lublin 1991, Antologia polskiej liryki z motywem chleba, Wrocław 1992, Mini słownik biograficzny polskich współczesnych poetów religijnych, Gliwice 1994, Antologia ludowej liryki religijnej, Lublin 1994, Z mazowieckiej księgi, Ciechanów 1994.

Liryki Janiny Boniakowskiej wydawane były w ukazujących się systematycznie ciechanowskich almanachach poezji, przygotowanych przez poetę i krytyka literackiego z Ciechanowa, Stefana Zagiela. Były to m.in. Pierwsza kwadra, Ciechanów 1981, Dom wierszem stawiany, Ciechanów 1983, Strofy pokoleń, Ciechanów 1989, Opinogórskie świecenie, Ciechanów 1991, Gwiazdy za płotem, Ciechanów 1991, Srebrne wiersze, Ciechanów 1995, Kropla słońca, Ciechanów 1994, Czas niesiony w teraźniejszość, Ciechanów 1995.

Utwory Janiny Boniakowskiej ukazały się także w indywidualnych tomikach Melodia świerszcza, Ciechanów 1983, Wędrówki myśli…, Ciechanów – Lublin 1992; Kusze się dni, Lublin 1995. Prezentowane były również w radiowej audycji „Kiermasz pod kogutkiem” i w Programie I Telewizji Polskiej.

Janina Boniakowska brała udział w konkursach literackich. W Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Jana Pocka otrzymała wyróżnienie specjalne (w 1994 roku), natomiast w konkursie „Szukamy talentów na wsi” w Wąglanach II nagrodę. Jest również laureatką konkursu „O Laur Opina” w 1993 roku i Ciechanowskiej Wiosny Literackiej w 1995 roku.

Poetka wyraża w wierszach własne przeżycia i odczucia, silny związek z przyrodą, rodzinną wioską, rzeką Ładynią, personifikowanymi drzewami, przydrożnymi kapliczkami z bliskich jej miejsc. Głęboka religijność sprawia, że wiele utworów poświęconych jest sprawom wiary, kultowi Matki Boskiej. Wszystkie wiersze odznaczają się piękną formą i głęboką wymową. Są ściśle związane z tradycją mazowieckiej wsi.

Poetka odznaczona została Medalem 40-lecia PRL, odznaką „Za Zasługi dla Miasta Ciechanowa” i dyplomem uznania Ministra Kultury i Sztuki w 1995 roku.

Janina Boniakowska zmarła w 2011 roku.

 

Izabela Klarnet-Kosińska