Powiększ
Powiększ zdjęcie

Antoni Kamiński

Rok przyznania nagrody:
2006

Kategoria:
Kategoria I. Twórczość plastyczna, zdobnictwo, rękodzieło i rzemiosło ludowe, folklor muzyczno-taneczny

Dziedzina:
Plastyka. Rzeźbiarz

Region:
Łódzkie, Kutno

Antoni Kamiński to jeden z najbardziej znanych współczesnych artystów ludowych, współtwórca rzeźbiarskiego „stylu kutnowskiego”.  Urodził się w 1947 roku z Kowalewie, zaś obecnie mieszka w Kutnie. Pierwsze rzeźby wykonał pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku. W 1974 roku po raz pierwszy przedstawił swoje prace i zdobył nagrodę w konkursie sztuki ludowej zorganizowanym w Łęczycy, a dwa lata później rozpoczął współpracę z „Cepelią”.

Rzeźba w drewnie jest dla Antoniego Kamińskiego największą pasją i przyjemnością, źródłem wielu sukcesów i zadowolenia. Laureat osiągnął mistrzowską formę wypowiedzi artystycznej oraz odnalazł środek wyrażania swych poglądów, postawy wobec tradycji i teraźniejszości. Poprzez rzeźby przedstawia subiektywny obraz otaczającej go rzeczywistości i komentuje aktualne zdarzenia. Tematyką szczególnie bliską artyście, zawsze obecną  w jego twórczości, jest wyidealizowany obraz wsi, często zachowany tylko w pamięci najstarszych jej mieszkańców, z bogactwem treści religijnych, obrzędowych, zwyczajowych i przedstawiających codzienność wiejskiego życia.

Rzeźby Antoniego Kamińskiego były prezentowane na wielu wystawach zbiorowych, pokonkursowych oraz organizowanych podczas imprez poświęconych sztuce ludowej (w Łęczycy, Płocku, Toruniu, Lublinie, Poznaniu, Radomiu, Łodzi, Warszawie). Szczególną formą prezentacji jego dzieł były wystawy indywidualne, krajowe i zagraniczne: w Domu Sztuki Ludowej w Warszawie (1986, 1988), w Domu Ludowym w Münster, Niemcy (1990), w  Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi (1993), w Muzeum Regionalnym w Kutnie (2004), w Galerii Miejskiej w Garrel i Galerii w Varrelbusch, Niemcy (2005). Prace rzeźbiarza znajdują się w zbiorach muzeów etnograficznych w Łodzi, Warszawie, Toruniu, Płocku, Kutnie, Łęczycy, Radomiu.

Kutnowska pracownia Antoniego Kamińskiego stała się ważnym miejscem dla młodszych artystów, podążających jego śladem i tworzących tzw. ośrodek kutnowskiej rzeźby. Tam poznali jego warsztat, zyskali inspirację do własnej twórczości oraz pomoc organizacyjną w zakresie przygotowania wystaw, plenerów artystycznych, promowania własnych osiągnięć, popularyzowania sztuki ludowej. Antoni Kamiński jest również aktywnym działaczem Stowarzyszenia Twórców Ludowych (z jego inicjatywy powstało w Kutnie Koło STL).

Dokonania rzeźbiarza były nagradzane w wielu konkursach sztuki ludowej. Za dotychczasową twórczość nagrodzono go Medalem Ministra Kultury „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” (2005) oraz Nagrodą Marszałka Województwa Łódzkiego (2005).

/red.K.M./