Powiększ
Powiększ zdjęcie

Zespół Śpiewaczy z Jakówek

Rok przyznania nagrody:
2006

Kategoria:
Kategoria IV. Zespoły folklorystyczne

Dziedzina:
Muzyka

Region:
Lubelskie, powiat bialski, Podlasie Południowe, Jakówki

Zespół Śpiewaczy z Jakówek istnieje od 1969 r. Utworzyły go członkinie Koła Gospodyń Wiejskich, zainspirowane przez nauczycielkę Jadwigę Nowicką. Opiekunkami zespołu były następnie  Jadwiga Filipiuk i Janina Chwedczuk.  Obecnie kieruje nim Maria Ochnik a opiekę merytoryczną sprawuje Dom Kultury w Janowie Podlaskim. Grupę tworzą: Zofia Nitychoruk, Zofia Czurak, Halina Łukijaniuk, Regina Łukijaniuk, Maria Armida, Maria Ochnik, Danuta Gryciuk i Eugenia Sidoruk. Przez cały okres działalności zespołu jego członkinie gromadziły tradycyjny, autentyczny repertuar śpiewaczy, dokumentujący bogatą tradycję muzyczną regionu podlaskiego. Zespół z Jakówek prowadzi aktywną działalność artystyczną, prezentując podczas wielu folklorystycznych przeglądów i festiwali swój bogaty repertuar pieśni ludowych i widowisk obrzędowych. Członkinie zespołu wykazują dbałość i troskę o zachowanie, zarówno lokalnej tradycji muzycznej, jak również miejscowej gwary, dawnych strojów i rekwizytów obrzędowych. Występują w regionalnych strojach, w wykonanych własnoręcznie na krosnach samodziałowych spódnicach i zapaskach. Podczas prezentacji obrzędowych widowisk wykorzystują wykonane przez siebie rekwizyty. Szczególnie cenione są wykonywane przez członkinie zespołu dożynkowe wieńce, prezentowane na dożynkach kościelnych, gminnych i regionalnych, często nagradzane w konkursach ludowej plastyki.

Prezentując swój bogaty tradycyjny repertuar podczas licznych koncertów i festiwali, zespół zgromadził wiele nagród i wyróżnień. Wykonywane pieśni weselne, dożynkowe, sobótkowe i korowajowe z rejonu Białej Podlaskiej i Janowa Podlaskiego oraz widowiska obrzędowe Odwiedziny, Święte wieczory, Sobótki, Andrzejki, Krakowiaki, Kiszenie kapusty także obrzęd religijny na dzień Matki Boskiej Gromnicznej, zapewniały śpiewaczkom z Jakówek wysoką ocenę i uznanie.

Zespół występował podczas wielu imprez folklorystycznych gminnych, regionalnych i ogólnopolskich także międzynarodowych. W latach 2002-2004 brał udział w Festiwalu Zespołów Śpiewaczych z terenów nadbużańskich Polski, Białorusi i Ukrainy w Sokołowie Podlaskim. Dziesięciokrotnie zajął I oraz siedmiokrotnie II miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych. W 1983 r. zdobył III nagrodę na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, w latach 1991 i 1995 zdobył wyróżnienia, natomiast w 2005 roku najwyższą nagrodę „Basztę”. W roku 1997 zespół otrzymał I nagrodę na Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Podlaskiej w Tarnogrodzie. W 2000 r. zajął II miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Chórów Kolędniczych w Terespolu. Uczestniczył wielokrotnie w „Biesiadach Nadbużańskich” w Kodniu, Janowie Podlaskim, Konstantynowie i „Święcie chleba” w Mińsku Mazowieckim.

Członkinie zespołu jako autentyczne nosicielki i znawczynie lokalnej gwary, zostały zaproszone do udziału w programie badawczym Naukowego Obozu Gwaroznawczego w Serpelicach nad Bugiem, zorganizowanego przez Uniwersytet w Białymstoku.

Dorobek artystyczny Zespołu z Jakówek udokumentowany został przez Gminny Ośrodek Kultury w Janowie Podlaskim, Miejski Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie i przez Warszawski Ośrodek Telewizyjny.

/red.K.M./