Jan Krajewski

Rok przyznania nagrody:
1986

Kategoria:
Kategoria I. Twórczość plastyczna, zdobnictwo, rękodzieło i rzemiosło ludowe, folklor muzyczno-taneczny

Dziedzina:
Plastyka. Rzeźbiarz

Region:
Mazowieckie, powiat sierpecki, Zawidz Kościelny

Jan Krajewski urodził się 15 III 1935 r. w Zawidzu Kościelnym i tam mieszkał. Jest synem Wincentego Krajewskiego, rzeźbiarza, laureata nagrody im. O. Kolberga (patrz biogram). Ukończył szkołę podstawową, z zawodu jest ślusarzem. Do 1974 r. pracował na kolei, później zajął się wyłącznie rzeźbiarstwem prowadząc również odziedziczone po ojcu 6 ha gospodarstwo rolne. Naukę rzeźbienia pobierał u ojca, z nim też już od 1964 r. uczestniczył w konkursach i wystawach sztuki ludowej. Podobnie jak ojciec tak i Jan rzeźbił figury i sceny o tematyce sakralnej, historycznej i z życia wsi.

Rozpoczął od rzeźbienia figurek w ujęciu statycznym, wkrótce zaczął rzeźbić kompozycje wielofiguralne i sceny rodzajowe. Rzeźby maluje wprowadzając bardziej żywe i kontrastowe kolory niż ojciec. Wykonuje też płaskorzeźby i rzeźby figuralne, monumentalne. Po śmierci ojca w 1978 r. z powodzeniem kontynuował rodzinne tradycje rzeźbiarskie pomnażając wielokrotnie sukcesy konkursowo-wystawiennicze.

Po 1980 r. już samodzielnie uczestniczył w konkursach: „Kapliczki drewniane” - Sierpc 1981, „Generał Bem” - Ostrołęka 1981, „Polska epoki piastowskiej” - Sierpc 1982, „Stare i nowe Mazowsze” - Płock 1985 , „Zło dobrem zwyciężaj” - Sierpc 1985, zdobywając wszędzie I nagrody. W kilku innych konkursach prace Jana Krajewskiego otrzymywały wyróżnienia.

Po 1980 r. powiększył się także dorobek wystaw zagranicznych o Francję, Bułgarię, Węgry, Japonię, Belgię, Portugalię.

Od 1971 r. należy do STL w latach 1979-82 pełniąc funkcję wiceprezesa Oddziału Mazowieckiego. Przez kilka lat prowadził ,,szkółkę rzeźbiarską” w Gminnej Szkole Zbiorczej w Zawidzu Kościelnym. Wielokrotnie nagradzany, odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużonego Działacza Kultury. Prace Jana Krajewskiego posiadają muzea w Sierpcu, Płocku, Toruniu, Łodzi, Warszawie, Krakowie i kolekcje zagraniczne.

Jan Krajewski zmarł 1 listopada 2017 roku.

 

Marian Pokropek