Powiększ
Powiększ zdjęcie

Władysław Chochołek

Rok przyznania nagrody:
1986

Kategoria:
Kategoria I. Twórczość plastyczna, zdobnictwo, rękodzieło i rzemiosło ludowe, folklor muzyczno-taneczny

Dziedzina:
Muzyka. Cymbalista

Region:
Podkarpackie, powiat jasielski, Czeluśnica

Władysław Chochołek urodził się  21 VIII 1914 r. w Gliniku Nowym k/Jasła, po założeniu własnej rodziny zamieszkał we wsi Czeluśnica, dawne woj. podkarpackie. Miał wykształcenie podstawowe. Już w szkole, jako 10- 12- letni chłopiec przejawiał duże zainteresowanie muzyką, które wyniósł z domu rodzinnego, bowiem dziadek i starszy brat byli znanymi i cenionymi w okolicy muzykantami wiejskimi. Ulubionym instrumentem były dla niego cymbały. Często słuchał i podpatrywał jak grają starsi cymbaliści i starał się zapamiętywać ich melodie. Przypadek sprawił, że jego marzenia by móc grać na tym instrumencie spełniły się. Na strychu rodzinnego domu odnalazł stare, wysłużone cymbały. Z pomocą starszego, doświadczonego cymbalisty Stanisława Dąbrowskiego cymbały te przywrócili do należytej sprawności. S. Dąbrowski dostrzegając zdolności muzyczne i chęć do nauki gry na tym instrumencie 12-letniego wówczas W. Chochołka nauczył go strojenia instrumentu i gry na nim prostych melodii. Wkrótce z innym cymbalistą, Janem Rzońcą z sąsiedniej wsi Łajsce, zaczął przygrywać na weselach i zabawach wiejskich i w ten sposób muzykował do 20. roku życia. W okresie międzywojennym zmieniały się mody na instrumenty w kapelach weselnych. Cymbały zaczęły wychodzić z użycia. W. Chochołek chcąc jak dawniej zarobkować na muzykowaniu, musiał nauczyć się grać na puzonie a potem na akordeonie. Naukę gry na tych instrumentach pobierał u znanych w okolicy muzykantów: Władysława Świszcza z Glinika Polskiego i Adolfa Pankiewicza z Czeluśnicy. Przez wiele lat W. Chochołek w wiejskich kapelach grywał na tych instrumentach, na przemian.

Po II wojnie światowej znów zmieniały się mody na instrumenty i gdy najpopularniejszym stawał się saksofon, W. Chochołek zrezygnował z grania w wiejskich kapelach. Ale wtedy powstają kapele i zespoły folklorystyczne przy Domach Kultury, w większych zakładach pracy, przy stowarzyszeniach i organizacjach społeczno-kulturalnych. Nastąpiło większe zainteresowanie muzyką ludową i tradycyjnymi instrumentami muzycznymi. W. Chochołkowi zaproponowano grę na cymbałach w kapeli Zespołu Regionalnego „Pogórzanie” działającym przy Rafinerii Nafty w Jaśle. Z zespołem tym często wyjeżdżał na różne festiwale folklorystyczne krajowe i zagraniczne, m.in. do Czechosłowacji, Bułgarii, Belgii, ZSRR, Węgier.

Grając w kapeli, jednocześnie prowadził ,,szkółkę” gry na cymbałach w Zakładowym Domu Kultury Podkarpackich Zakładów Rafinerii w Jaśle. Wykształcił kilku młodych cymbalistów, którzy wkrótce stali się wartościowymi cymbalistami w różnych kapelach regionalnych. Dzięki znacznemu zapotrzebowaniu na te instrumenty muzyczne trudnił się ich wyrobem. Odbiorcami ich były nie tylko zespoły i kapele ludowe, a także muzea etnograficzne i muzea instrumentów muzycznych, m.in. w Szydłowcu, Poznaniu, Krakowie, Warszawie, Rzeszowie, Sanoku, Jaśle. Kilka cymbałów zakupionych zostało także do zbiorów zagranicznych.

W. Chochołek za zasługi w dziedzinie budowy cymbałów i gry na tym instrumencie otrzymał wiele nagród, odznaczeń i medali, m.in. Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Na festiwalach folklorystycznych, na konkursach i przeglądach kapel ludowych zawsze zdobywał najwyższe nagrody. Na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym w 1982 r. wystąpił ze swoimi uczniami w konkursie ,,Duży - Mały” zdobywając I miejsce.

W. Chochołek uważany był za jednego z najlepszych cymbalistów Pogórza Jasielskiego, któremu zawdzięcza się zachowanie i spopularyzowanie tego tradycyjnego instrumentu muzycznego we współczesnych kapelach ludowych tego regionu.

Władysław Chochołek zmarł 30 stycznia 2003 roku.

 

Agnieszka Pokropek