Powiększ
Powiększ zdjęcie

Marianna Rzepka

Rok przyznania nagrody:
2004

Kategoria:
Kategoria I. Twórczość plastyczna, zdobnictwo, rękodzieło i rzemiosło ludowe, folklor muzyczno-taneczny

Dziedzina:
Plastyka dekoracyjna i obrzędowa. Rękodzieło. Hafciarka. Wycinankarka. Koronkarka

Region:
Łódzkie, Opoczyńskie, Bielowice

Marianna Rzepka to wszechstronnie utalentowana twórczyni ludowa z regionu opoczyńskiego. Jest córką Stanisławy Dąbrowskiej, wybitnej artystki, laureatki Nagrody im. Oskara Kolberga.

Twórczyni kontynuuje rodzinną tradycję rękodzieła artystycznego, tworzy w wielu dziedzinach sztuki ludowej: wykonuje hafty, koronki, tkaninę i strój regionalny, plastykę obrzędową (pisanki i palmy opoczyńskie oraz ozdoby wnętrza – kwiaty, pająki, wycinanki). Przez wiele lat współpracowała z „Opocznianką” – wykonywała przede wszystkim wyroby zdobione haftem krzyżykowym (koszule, ręczniki, obrusy i serwetki). Jej prace były wielokrotnie nagradzane w licznych konkursach, eksponowane na wystawach sztuki i rękodzieła ludowego, pozyskiwane do etnograficznych zbiorów muzealnych i prywatnych kolekcji.

W środowisku twórczyń bielowickich uznawana jest za jedną z najlepszych artystek, która aktywnie promuje rodzimą kulturę. Często uczestniczy w prezentacjach i warsztatach etnograficznych realizowanych w jej domu rodzinnym oraz w instytucjach, z którymi systematycznie i stale współpracuje (Łódzki Dom Kultury; muzea w Przysusze, Radomiu, Toruniu, Tomaszowie Mazowieckim i w Warszawie; szkoły w Łodzi, Opocznie i w Skrzyńsku; ośrodki kultury w Kielcach, Staszowie i w Bełchatowie).

Artystka przekazała swoje umiejętności, wiedzę i doświadczenie córkom – Bożenie i Gabrieli.

Od 2001 roku uczestniczy wraz z nimi w programie edukacyjnym realizowanym przez Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, przeznaczonym dla uczniów szkół podstawowych i średnich. W ramach zajęć z zakresu etnografii i kultury regionalnej prowadzi tzw. warsztaty etnograficzne, czyli pokazy wykonywania typowych dla regionu opoczyńskiego wyrobów sztuki ludowej z zakresu plastyki dekoracyjnej (kwiaty, pająki, wycinanki) i plastyki obrzędowej (palmy wielkanocne i pisanki). Uczestniczy również w prezentacjach wytwarzania strojów ludowych, tkanin, haftów oraz w projektach popularyzujących regionalne zwyczaje i obrzędy doroczne. Muzealne zajęcia etnograficzne z udziałem Marianny Rzepki i jej córek odbywają się cyklicznie w okresie poprzedzającym Święta Wielkanocne oraz w czasie Adwentu.

Marianna Rzepka jest także współzałożycielką Bielowickiego Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultury Ludowej w Bielowicach, inicjatorką utworzenia świetlicy wiejskiej, miejsca ekspozycji prac wszystkich bielowickich twórczyń ludowych. Jest również sprawną organizatorką, skuteczną w promowaniu kultury swojej wsi i regionu, docenianą w lokalnym środowisku.

/red.K.M./