Zespół Folklorystyczny „Zamszanki” z Zamchu

Rok przyznania nagrody:
2004

Kategoria:
Kategoria IV. Zespoły folklorystyczne

Dziedzina:
Taniec. Muzyka. Śpiew

Region:
Lubelskie, powiat biłgorajski, Zamch

Zespół Śpiewaczy „Zamszanki”powstał w 1972 r.. Działa pod kierownictwem Wandy Lis. W jego skład wchodzą: Katarzyna Lotz, Janina Granda, Maria Paczwa, Anna Stopa, Józefa Machnio, Leokadia Mucha, Stefania Traczykiewicz, Teresa Szynal, Stefania Litkowiec. Najstarszą członkinią jest Stanisława Gierczak (ur. 1930 r.) pamiętająca czasy koła teatralnego działającego przy kościele parafialnym w Zamchu.

Bogaty i zróżnicowany gatunkowo repertuar zespołu stanowi prezentację miejscowego folkloru muzycznego, zachowanego w pamięci członkiń zespołu oraz zebranego w formie ustnego przekazu od najstarszych mieszkańców Zamchu a opracowanego przez Wandę Lis. Zespół wykonuje pieśni obrzędowe: weselne (śpiewane przy wiankach, pieczeniu korowaja, podczas przywiezienia młodego do młodej, podczas czepin), pogrzebowe, przy Dunaju (chodzenie od domu do domu podczas świąt Bożego Narodzenia); religijne (śpiewane na majówkach przy krzyżach i figurach przydrożnych) i powszechne: kołysanki, przyśpiewki intonowane dawniej przy pasieniu krów, darciu pierza, sortowaniu tytoniu i kiszeniu kapusty, pieśni śpiewanie podczas żniw i na dożynkach.

Szczególne znaczenie w repertuarze wykonawczym Zamszanek mają widowiska obrzędowe: Wesele w Zamchu, dawne przygotowania do chrzcin, obrzędy wykonywane przy zmarłym, wigilie, zapusty, dożynki oraz inscenizacje zwyczajów i wykonywanych w przeszłości prac w gospodarstwach wiejskich: odczyniania uroków, pranie w baliach, dunajowanie. Podczas tych inscenizacji członkinie zespołu prezentują bogaty zbiór oryginalnych rekwizytów obrzędowych, dawnych sprzętów gospodarstwa domowego oraz regionalne stroje z czasów przedwojennych.

Zespół „Zamszaki” aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym lokalnego środowiska i regionu, angażując do działalności artystycznej środowiska rodzinne członkiń oraz osoby reprezentujące młode pokolenie wsi. Wielokrotnie występował w imprezach folklorystycznych o zasięgu ogólnopolskim, festiwalach, przeglądach konkursach. Bogaty repertuar zespołu ukazujący lokalną tradycję, autentyczne treści miejscowych zwyczajów i obrzędów oraz oryginalna forma jego artystycznej prezentacji zapewniała Zespołowi liczne nagrody i wyróżnienia. Do szczególnie cenionych należą: nagroda w Ogólnopolskim Przeglądzie Dorobku Kulturalnego Wsi (w 1998 r.), podczas Sejmiku Wiejskich Teatrów w Tarnogrodzie, Złota Baszta na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym (w 2002 r.).

/red.K.M./

 

http://www.muzykaroztocza.pl/muzyk/33/name/%22Zamszanki%22+z+Zamchu.html