Powiększ
Powiększ zdjęcie

Krystyna Wodzowa

Rok przyznania nagrody:
2004

Kategoria:
Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej

Dziedzina:
Działalność naukowa, upowszechnianie, animacja

Region:
Mazowieckie, Warszawa

Etnograf, niemal całe życie zawodowe związana z działalnością na rzecz ochrony i promocji rodzimej sztuki ludowej, prowadzoną w ramach “Cepelii”, a obecnie Fundacji “Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło.

Krystyna Wodzowa ukończyła w 1962 r. etnografię na Uniwersytecie Łódzkim i w tym samym roku podjęła pracę w Dziale Tkanin i Stroju Ludowego w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Od 1965 r. wykonywała prace niezwiązane z zawodem, nieustannie poszukując zatrudnienia pozwalającego na bliższy kontakt z wytwórczością ludową oraz na bezpośrednią współpracę z jej twórcami, aż do 1972 r., kiedy przyjęła propozycję pracy w Dziale Imprez i Propagandy Centralnego Związku “Cepelii”. Głównym zadaniem Działu była organizacja targów i kiermaszy wytwórczości ludowej, “Cepeliad”, wystaw dorobku twórców ludowych, twórczości artystów plastyków oraz wyrobów wykonywanych w Spółdzielniach zrzeszonych w “Cepelia”.

W ramach działalności organizatorskiej K. Wodzowa była i pozostaje nadal autorką wielu wysoko ocenianych krajowych wydarzeń kulturalnych, takich jak jubileuszowe wystawy w Pałacu Kultury i warszawskiej Zachęcie, prezentujące dorobek 25-lecia działalności “Cepelii”, liczne “Cepeliady”, organizowane w większych miastach, podczas których wypromowanych zostało setki twórców ludowych, zespołów folklorystycznych i kapel. W ciągu wieloletniej pracy w „Cepelii” zorganizowała kilkaset imprez zagranicznych, podczas których polski folklor zaprezentowało kilka tysięcy twórców, artystów oraz muzyków ludowych. Wysoki poziom artystyczny tych imprez sprawił, iż do niektórych krajów, a zwłaszcza do Szwecji, Turcji, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Francji, zapraszana była kilka bądź kilkanaście razy. Powyższe imprezy służyły i nadal służą promocji rodzimej twórczości ludowej oraz – poprzez jej upowszechnianie wśród tak szerokiego kręgu odbiorców - przeciwdziałają zanikaniu jej unikalnych form.

Niezależnie od prowadzonej działalności organizatorskiej Krystyna Wodzowa prowadzi działalność popularyzatorską i doradczą. Z Jej inicjatywy polscy twórcy ludowi prowadzą w Szwecji kursy wytwarzania ludowych wyrobów z papieru oraz zdobienia wydmuszek, realizują cieszące się popularnością pokazy rękodzieła. Podczas sześcioletniej pracy w Ministerstwie Kultury na stanowisku Doradcy Ministra, Krystyna Wodzowa współpracowała przy tworzeniu dokumentów o zanikających zawodach. Ponadto, na przestrzeni niemal trzydziestu lat pracy dla “Cepelii”, a obecnie Fundacji “Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło, jest zaangażowana w prace Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

/red.K.M./