Anna Markiewicz

Rok przyznania nagrody:
1996

Kategoria:
Kategoria V. Działalność naukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kultury ludowej

Dziedzina:
Działalność naukowa, upowszechnianie, animacja

Region:
Wielkopolskie, powiat leszczyński, Bukówiec Górny

Urodziła się 17 VII 1918 r. w Bukówcu Górnym i tamże zamieszkała. Zamiłowanie do pracy społecznej, do tradycji folkloru i sztuki ludowej odziedziczyła po swoich rodzicach i dziadkach. Ojciec, powstaniec wielkopolski, matka, działaczka kółek włościanek.

A. Markiewicz w 1964 r. założyła we wsi Zespół Regionalny, który w 1979 r. otrzymał nagrodę im. Oskara Kolberga. Dla zespołu spisała i opracowała scenariusz „Wesele Bukowieckie”, ,,Oczepiny”, ,,Święcenie ziół”, „Nowe lotko”. Ponadto spisała wiele legend i podań oraz 100 przyśpiewek i tańców ludowych. Jednym z największych jej osiągnięć jest stworzenie odpowiednich warunków do nauki gry na dudach przez młodych ludzi. Znalazła ludzi, którzy pamiętali i odtworzyli stroje regionalne, w tym słynne ,,kopki” czyli czepce. Od 1973 r. organizowała Muzeum Regionalne, którym opiekowała się, uzupełniając je o nowe eksponaty. Działalność społeczna A. Markiewicz była zauważana i ceniona, o czym świadczą liczne odznaczenia państwowe, nagrody, dyplomy oraz liczne artykuły w prasie, nagrania radiowe i telewizyjne. W 1975 r. Telewizja Polska nagrała film dokumentalny pt. „Wesele bukowieckie”.

Otrzymała odznaczenia: Zasłużony Działacz Kultury (1966), Złoty Krzyż Zasługi (1969), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1978), „Za Zasługi dla Rozwoju Województwa Poznańskiego” (1974), „Za Rozwój Województwa Leszczyńskiego” (1979), Złota Odznaka „Za Zasługi dla Kółek Rolniczych” (1977) i kilka innych odznaczeń, medali i dyplomów.

Anna Markiewicz zmarła w 2000 roku.

 

Barbara Tężycka