otwórz menu

Stefan Chojnowski

Strona główna   /   Laureaci   /   1996   /   Stefan Chojnowski

fot.Izabela Ulatowska

Rok przyznania nagrody: 1996


Kategoria nagrody: Kategoria II. Pisarstwo ludowe


Dziedzina nagrody: Literatura ludowa


Region: Mazowieckie, powiat ciechanowski, Soboklęszcz


Stefan Chojnowski urodził się. 24 IV 1926 r. we wsi Soboklęszcz, woj. mazowieckie, tam zamieszkały. Rolnik, działacz społeczny, organizator życia kulturalnego na wsi. Od najmłodszych lat dużo czytał, zachęcany do tego przez ojca, który w latach międzywojennych był prenumeratorem kilku czasopism. Wiersze zaczął pisać po przeczytaniu Pana Tadeusza. Debiutował w 1946 r. na łamach „Trybuny Mazowieckiej”.

Wiersze jego były drukowane w „Gromadzie - Rolnik Polski”, „Gazecie Rolniczej”, ,,Zielonym Sztandarze” i „Twórczości Ludowej”. Jest autorem około 300 utworów poetyckich, wśród których są pieśni, piosenki ludowe, wiersze religijne, satyryczne, sztambuchowe, ballady, fraszki i erotyki. Utwory poetyckie S. Chojnowskiego znajdują się w kilku antologiach współczesnej poezji ludowej jak np. w Antologii Jana Szczawieja (1967), oraz w kolejnych tomikach „Wieś Tworząca”. Jest autorem trzech samodzielnych tomików poezji.

Alina Kosienkowska we wstępie do tomu „W zieloności Mazowsza” o twórczości S. Chojnowskiego pisze: „Poeta z Soboklęszcz tworzy wiersze o kształcie tradycyjnym - stroficzne, rymowane, ale też dobrze radzi sobie z formą nowoczesną - bezrymową: niektóre liryki łączy z poezją także ich fragmentaryczność, niedokończoność, zawieszenie i myśli, niedopowiedzenie”. W swoich utworach poeta opisuje trud pracy rolnika, pejzaż wsi mazowieckiej, przemiany ekonomiczno-społeczne, wprowadza też wątki historyczno-patriotyczne i religijne.

Wiersze S. Chojnowskiego prezentowane były w Polskim Radio i Telewizji. Sam poeta miał kilka spotkań autorskich podczas różnych imprez folklorystycznych. Nagradzany i wyróżniany na ogólnopolskich konkursach poetyckich. W 1990 r. otrzymał III nagrodę w konkursie poetyckim im. Jana Pocka.

Za swą działalność literacką i społeczną został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką „Za zasługi dla Województwa Ciechanowskiego”, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”. Jest członkiem-założycielem Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

 

Barbara Tężycka

 

http://www.regiony.kulturaludowa.pl/pisarz/15-Chojnowski-Stefan.html

box

fot. Izabela Ulatowska

Wiosna Literatury w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie

Laureaci Nagrody 1996

Projekt i wykonanie www.pawelec.info