Kapela Ludowa Władysława Pogody z Kolbuszowej

Rok przyznania nagrody:
1996

Kategoria:
Kategoria III. Kapele ludowe

Dziedzina:
Muzyka

Region:
Podkarpackie, Kolbuszowa

Utworzona w 1960 r. kapela ludowa Władysława Pogody działa przy Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej. Reprezentuje folklor regionu lasowiackiego z Puszczy Sandomierskiej. W programach ma liczne melodie i przyśpiewki do tradycyjnych tańców: „polki”, „oberki”, ,,walczyki”, „tramelki”, ,,marsze weselne” i in.

Kapela występuje w kilkuosobowym składzie: Władysław Pogoda, najstarszy z zespołu gra na skrzypcach II i śpiewa, Jan Książek - skrzypce I, Wiesław Minich - skrzypce sekund, Jerzy Wrona - klarnet I, Ryszard Bajor - klarnet II, Jan Styga - trąbki, Roman Styga - kontrabas, Czesław Cyran i Teresa Pruchnik - śpiew.

Kapela uczestniczyła w przeglądach, konkursach i festiwalach folklorystycznych regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich. W 1994 r. kapela uzyskała I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. W 1995 r. dokonała nagrań do programów Polskiego Radia i Telewizji m.in. do programu ,,Folkowe Nutki”.

Kilkakrotnie występowała poza granicami kraju: Bułgaria, Austria, Niemcy, Francja, Słowacja, Ukraina, Rosja.

Zdobyła wiele nagród, wyróżnień, dyplomów i medali.

Najstarszy członek kapeli, Władysław Pogoda, zmarł 20 czerwca 2018 roku.

 

Barbara Tężycka

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jbl0f-n5oLY