Regionalny Zespół „CEPELIA – Puszcza Biała” z Ostrołęki

Rok przyznania nagrody:
1996

Kategoria:
Kategoria IV. Zespoły folklorystyczne

Dziedzina:
Taniec. Muzyka. Śpiew

Region:
Mazowieckie, Ostrołęka

Utworzony w 1979 r. przy Spółdzielni CPLiA w Pułtusku, działał przy Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Ostrołęce.

W programie zespołu znajdują się pieśni, tańce i sceny obrzędowe z Kurpi - Puszczy Białej. Opracowano dwa oddzielne programy: ,,Zaloty dąbrowskie” i „Wesele kurpiowskie”. Z czasem zespół rozszerzył swój program o tańce i pieśni oraz scenki obrzędowe z regionu Kurpi - Puszczy Zielonej a także o pieśni z Mazowsza północno-wschodniego.

Przy zespole działa dziecięcy zespół pod nazwą „Dzieci Puszczy Białej” i 4-osobowa kapela ludowa. Członkowie zespołu występują w tradycyjnych, autentycznych strojach ludowych. Zespół uczestniczył w wielu przeglądach, konkursach i festiwalach folklorystycznych zdobywając nagrody i wyróżnienia. W latach 1981-1985 na Ogólnopolskich Przeglądach Folklorystycznych Zespołów Cepeliowskich w Krakowie zajmował II i III miejsca. Występował na ogólnopolskich festiwalach w Rzeszowie, Kazimierzu Dolnym oraz dawał liczne występy w Pułtusku, Ostrołęce, Warszawie i w wielu innych miastach w Polsce.

W 1985 r. brał udział w światowym festiwalu folklorystycznym we Francji. Ponadto wyjeżdżał kilkakrotnie na występy za granicę: Estonia, Litwa, Ukraina, Bułgaria, Węgry. Za swą działalność w popularyzowaniu folkloru kurpiowskiego zespół otrzymał odznakę „Za zasługi dla województwa ostrołęckiego” oraz Dyplom Honorowy Ministra Kultury i Sztuki.

 

Barbara Tężycka