Karol Pisarczyk

Rok przyznania nagrody:
1984

Kategoria:
Kategoria I. Twórczość plastyczna, zdobnictwo, rękodzieło i rzemiosło ludowe, folklor muzyczno-taneczny

Dziedzina:
Muzyka. Skrzypek

Region:
Podkarpackie, powiat dębicki, Bielowy

Urodził się 8 IX 1908 r. w Bielowach k/Pilzna, w woj. tarnowskim i tam mieszkał. Pochodził z wielodzietnej rodziny chłopskiej. Ukończył trzyklasową szkołę powszechną. Marzył o muzyce, o graniu na jakimś instrumencie. W dzieciństwie mógł korzystać jedynie z fujarek przez siebie wykonanych, grał też na listkach. Później skonstruował prymitywne skrzypce, na których mógł wygrywać kilka zaledwie prostych melodii. W 18 roku życia zainteresował się nim nauczyciel muzyki z Pilzna - Roman Dropiński, który udzielił mu pierwszych lekcji gry na prawdziwych skrzypcach. Wkrótce otrzymał od kuzyna pierwsze własne skrzypce. Zaczął grać na weselach, chrzcinach, podczas zabaw, kolędowania, w czasie różnych uroczystości i obrzędów wioskowych.

W 1934 r. K. Pisarczyk ożenił się. Prowadził małe gospodarstwo rolne i w dalszym ciągu grywał na skrzypcach. Zdolności muzyczne przejęły jego dzieci. Jeden z synów nauczył się grać na instrumentach dętych, drugi na skrzypcach i harmonii.

W latach sześćdziesiątych we wsi zorganizowano pierwszą kapelę ludową. Do kapeli zaproszono K. Pisarczyka, który został w niej pierwszym skrzypkiem - prymistą. W kilka lat później, za namową Jana Hodora przeniósł się do kapeli ludowej działającej w Zakładowym Domu Kultury „Stomil” w Dębicy. Z kapelą tą zaczął występować na różnych festiwalach i przeglądach zespołów i kapel regionalnych. Grał z kapelą i jako solista. Miał bardzo bogaty repertuar starych melodii regionu rzeszowskiego m.in. „dobranocki” grane na weselach, sztajerki, mazury, oberki i polki, tramelki i tramle, okółki, chodzone, walczyki i marsze.

Zdobywał liczne nagrody i wyróżnienia. Jego kapela była laureatem Festiwalu ,,Jasielskie Okółki” i Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Wielokrotnie zdobywał najwyższe nagrody na przeglądach wojewódzkich w Tarnowie. Dawał liczne koncerty w różnych miastach Polski. Z Zespołem kilka razy wyjeżdżał na występy zagraniczne.

Karol Pisarczyk zmarł w 2001 roku.

 

Marian Pokropek